Phiên họp thường kỳ thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Bàn thảo nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Sáng ngày 11/10, dưới sự chủ trì của Chủ tich Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 4. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra cuối tháng 10, đồng thời, xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng quốc gia trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới. Trong đó, trọng tâm là: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; Báo cáo của Chính phủ là việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; Hai năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân (2019-2020)... 

Toàn cảnh Phiên họp.
Toàn cảnh Phiên họp.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích, đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cần chỉ rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm rút ra; đồng thời, cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu cho năm 2022 có tính khả thi cao, đề ra được mục tiêu rõ ràng phấn đấu thực hiện trong năm 2022, 

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phiên họp này sẽ chốt các nội dung trình Quốc hội, do đó, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung thảo luận, bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung được xem xét tại Phiên họp lần này để chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật và cho ý kiến về 5 dự án luật. Tại các phiên họp thường kỳ thứ 2 và thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với tất cả các dự án luật, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trên tinh thần cố gắng rút ngắn thời gian để đáp ứng được yêu cầu cấp bách hiện nay, nhất là khi đất nước gặp nhiều khó khăn dưới tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, chỉ đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV những nội dung nào thực sự cần thiết, cấp bách và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, bảo đảm sự đồng thuận cao. Đối với nội dung cấp bách, cần thiết nhưng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể báo cáo Quốc hội tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề ngắn theo hình thức trực tuyến trong cuối năm 2021 xem xét, quyết định.

Tại phiên họp thường kỳ cuối cùng trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2 và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Theo đề xuất của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, chương trình kỳ họp tổ chức theo hai phương án: Phương án 1 sẽ rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, và phương án 2 bỏ việc trình bày các báo cáo tại hội trường, trừ các buổi họp có phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri nhân dân cả nước có thể theo dõi, nắm bắt. 

Ngoài ra, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam; cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; về các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế...

Theo chương trình Phiên họp thường kỳ thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong 4 ngày, từ ngày 11-14/10.