Giảm từ 99 ngành nghề còn 35 ngành nghề trong lĩnh vực Nông nghiệp

PV.

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 35/NQ-CP và NQ 19/2014/2015/2016, Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ một Nghị định quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện (ĐKKD) trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, bộ này đã rà soát cắt giảm từ 99 ngành nghề có ĐKKD xuống còn 35 ngành nghề.

Rà soát điều kiện kinh doanh để thu hút đầu tư nông nghiệp
Rà soát điều kiện kinh doanh để thu hút đầu tư nông nghiệp

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khi trả lời PV Tạp chí Tài chính về tình hình thực hiện trong xây dựng, ban hành văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Xin ông cho biết, tiến độ soạn thảo, trình văn bản hướng dẫn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của bộ đang được tiến hành đến đâu?

- Bộ NN&PTNT đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mà có chứa đựng quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ở 7 luật, 5 pháp lệnh, 17 nghị định (NĐ).

Riêng Bộ NN&PTNT có tới 39 thông tư có quy định về các ĐKKD, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành thì trong lĩnh vực nông nghiệp có 99 ngành nghề có ĐKKD. Theo tinh thần rà soát theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, đến nay chúng tôi đã giảm xuống còn 35 ngành nghề có ĐKKD. Từ ngày 1/7 tới sẽ có rất nhiều những điều kiện của các ngành nghề hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được xóa bỏ.

Chúng tôi đã trình Bộ Tư pháp thẩm định và bộ này đã có kết quả thẩm định. Ngày 30/5/2016, Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ Dự thảo một NĐ các ĐKKD trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, trong 35 ngành nghề có ĐKKD, chúng tôi đã đề nghị Chính phủ cho phép không quy định 3 ngành nghề có ĐKKD. Đó là: kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát; củi và than hồng; ngư lưới cụ trong đánh bắt thủy sản. Còn lại các ĐKKD khác sẽ được quy định theo hướng giảm tối thiểu những điều kiện về thủ tục hành chính, chỉ tập trung cơ bản giữ những điều kiện rất căn bản để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mặc dù, khối lượng công việc rất đồ sộ nhưng chúng tôi đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ mà Chính phủ giao.

Giảm từ 99 ngành nghề còn 35 ngành nghề trong lĩnh vực Nông nghiệp  - Ảnh 1

Ông Hà Công Tuấn

Trong quá trình rà soát, Bộ NN&PTNT gặp những vướng mắc gì, thưa ông?

- Đây là công việc rất lớn, liên quan hầu hết đến các cục, vụ của bộ. Để triển khai đồng bộ từ nhận thức về những thay đổi mới của hai luật quan trọng này trong toàn bộ các đơn vị cũng là vấn đề khó khăn.

Bên cạnh đó, các ĐKKD được quy định rất nhiều các văn bản QPPL do nhiều cấp ban hành, do vậy việc rà soát phải có thời gian. Đặc biệt, các cán bộ chuyên môn không những phải có hiểu biết về lĩnh vực của ngành còn phải có hiểu biết về pháp luật và phải thực sự tâm huyết thì mới có thể hoàn thành được khối lượng công việc đồ sộ này.

Đối với những ngành nghề có ĐKKD tới đây phải cắt giảm cơ bản các thủ tục hành chính thì khó khăn nhất là của người cán bộ là trong quá trình cắt giảm cần phải tiên lượng như thế nào để phù hợp với thực tiễn. Nghĩa là tính khả thi và phải được DN ủng hộ theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP và NQ 19/2014/2015/2016 là phải tạo môi trường thực sự bình đẳng, thuận lợi và có chính sách hỗ trợ cho DN, phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không những vậy, khi chúng tôi đề nghị Chính phủ giảm từ 99 ngành nghề kinh doanh xuống còn 32 ngành nghề, trong đó đề nghị Thủ tướng cho phép chưa ban hành sẽ không ban hành 3 ngành nghề không quy định ĐKKD, tâm lý của các cán bộ phải bỏ một lúc rất nhiều ĐKKD là điều không dễ dàng mà phải thống nhất trong tư tưởng và quyết liệt trong chỉ đạo thì mới có thể bỏ được những ngành nghề có ĐKKD.

Khó khăn nữa là đối với những ngành nghề có ĐKKD tới đây còn phải cắt giảm cơ bản các thủ tục hành chính bởi vì trong quá trình cắt giảm cần tiên lượng được phải phù hợp với thực tiễn, nghĩa là tính khả thi và phải được DN ủng hộ theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP và NQ 19/2014/2015/2016 là phải tạo môi trường thực sự bình đẳng, thuận lợi và có chính sách hỗ trợ cho DN, phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông, trong quá trình rà soát, chuyển đổi, bổ sung thì lĩnh vực nào chuyển nhiều điều kiện nhất và thấy khó khăn?

- Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để xem xét các quy định về ĐKKD trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, nuôi trồng thủy sản. Đây là những lĩnh vực phải cân nhắc rất kỹ bởi vì chúng ta dứt khoát phải giảm ĐKKD về thủ tục hành chính, tạo thông thoáng cho các DN nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất tốt. Đây là lĩnh vực mất rất nhiều thời gian, thậm chí chúng tôi phải dành cả buổi để xem xét chỉ một điều kiện của một ngành nghề.

Trước những khó khăn đó, Bộ đã có chỉ đạo như thế nào để có thể hạn chế được việc không chuyển cơ học từ thông tư lên NĐ các ĐKKD, thưa ông?

- Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định và báo cáo Bộ Tư Pháp và Bộ KH&ĐT là Bộ NN&PTNT không chuyển một cách cơ học các ĐKKD ở 39 thông tư hiện nay lên thành một NĐ mà chúng tôi chỉ quy định những điệu kiện theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính. NĐ của chúng tôi có rất nhiều ngành nghề có ĐKKD nhưng chỉ dài 20 trang là những ĐKKD rất khả thi, cấp thiết phải giữ. Nếu như 39 thông tư mà đưa cơ học thì ND này dài vài trăm trang. Tư tưởng quan điểm của Bộ từ đầu đến cuối là vậy.

Xin cảm ơn ông!