Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 50%

Tuấn Thủy

Trong 4 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 52,8% về số lượng so với cùng kỳ, giao dịch thanh toán qua các kênh Internet, di động cũng tăng lần lượt 84% và 65%.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tỷ lệ người dân Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt khoảng 74,63%. Tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động, mã QR tăng trưởng hàng năm đạt trên 100%.

Nhiều chỉ số đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra tại Kế hoạch chuyển đổi số của Ngành. Nhiều dịch vụ ngân hàng có thể được thực hiện hoàn toàn trên kênh số với quy trình, thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được thiết kế phù hợp cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận, sử dụng.

Tính đến tháng 4/2023, NHNN đã phối hợp với Bộ Công an (C06) hoàn thành xác thực hơn 25 triệu thông tin tín dụng khách hàng vay với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tăng hơn 7 triệu thông tin so với tháng 3/2023).

Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tăng cao về số lượng và giá trị giao dịch. Trong 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022: Giao dịch TTKDTM tăng 52,8% về số lượng; Qua kênh Internet tăng 83,76% về số lượng và 2,83% về giá trị; Qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 64,84% và 9,47%; Qua phương thức QR code tăng 161,6% và 36,62%; Qua POS tăng 33,98% và 29,15%; Qua ATM giảm 3,49% về số lượng và 5,45% về giá trị, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, TTKDTM.

NHNN cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy TTKDTM; Tiếp tục phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của NHNN về ứng dụng/ chia sẻ dữ liệu trong hoạt động ngân hang, thúc đẩy trển khai Đề án 06.

Tiếp tục triển khai các chiến lược/Đề án thúc đẩy TTKDTM nhằm thúc đẩy, tạo thuận lợi các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn, bảo mật, tiện ích, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số. Tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công.

Tiếp tục nghiên cứu, thiết lập hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy kết nối liên thông giữa các Bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục phối hợp triển khai, kết nối với các cơ dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép các TCTD có thể xác minh thông tin nhận biết khách hàng, làm sạch dữ liệu và hỗ trợ khách hàng trong dịch vụ cấp tín dụng đối với các khoản vay cá nhân nhỏ lẻ.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng; Tăng cường phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách và thức hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

 

Ngày 16/6/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt 2023”, Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông phối hợp báo Tuổi trẻ, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh – thúc đẩy phát triển xã hội”. Hội thảo tập trung vào những nội dung: vai trò và tầm quan trọng của kết nối dữ liệu trong thanh toán thông minh, đồng thời đưa ra các vấn đề cần giải quyết để tích hợp, kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống, các ngành, lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái ngân hàng số nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp thanh toán thông minh, dịch vụ thanh toán đổi mới, sáng tạo, cung cấp dịch vụ đa tiện ích cho người dân.