Giao dịch vượt quá giá trị đăng ký, Louis Holding bị phạt trên 160 triệu đồng

PV.

Công ty cổ phần Louis Holdings vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền trên 160 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.

Louis Holding bị phạt trên 160 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.
Louis Holding bị phạt trên 160 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.

Ngày 22/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings (Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Công ty cổ phần Louis Holdings bị xử phạt với số tiền 161.205.000 đồng theo quy định tại điểm h Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Được biết, ngày 11/11/2021, Công ty cổ này đăng ký giao dịch mua 3.600.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Tuy nhiên, từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021, Công ty này đã mua 4.674.700 cổ phiếu TGG mua vượt 1.074.700 cổ phiếu TGG, tương ứng 10.747.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG.

Bên cạnh mức xử phạt trên, Công ty cổ phần Louis Holdings còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.