Giao lưu trực tuyến "Những điểm mới trong Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi"

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Chính phủ trình bày trước Quốc hội; ngày 16/11/2013, các đại biểu Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại hội trường về Dự luật này.

Buổi giao lưu trực tuyến với Lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Nguồn: mof.gov.vn
Buổi giao lưu trực tuyến với Lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Nguồn: mof.gov.vn

Để có thể trực tiếp giải đáp những thắc mắc của bạn đọc, trong đó có cán bộ công chức Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân về những đổi mới trong hoạt động Hải quan, Báo Hải quan tổ chức 1 buổi giao lưu trực tuyến giữa Lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Hải quan Online về “Những điểm mới trong dự thảo Luật Hải quan sửa đổi”.

Tham gia trả lời những câu hỏi của bạn đọc về nội dung này là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phùng Thị Bích Hường, cùng các lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan…

Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật Hải quan đã được xác định rõ, đó là đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo an ninh chính trị, lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Cụ thể, Luật Hải quan sửa đổi sẽ bổ sung các quy định nhằm cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là áp dụng rộng rãi thủ tục hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi giao thương quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế, hội nhập của đất nước.

Luật Hải quan được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan Hải quan trong thực thi pháp luật hải quan.

Có thể thấy, đây là vấn đề có sự tác động lớn không chỉ riêng trong ngành Hải quan mà còn tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu - đến hoạt động của nền kinh tế đất nước nói chúng và hoạt động của DN nói riêng.

Buổi giao lưu trực tuyến tập trung vào vấn đề:

- Các vấn đề về cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hoá quản lý hải quan, nội luật hoá các cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu;

- Các vấn đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan; tăng cường công tác bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia và an ninh kinh tế nhằm phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại;

- Các vấn đề về sửa đổi bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan, phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

- Các vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống tổ chức hải quan.

Trong hơn 2 tiếng diễn ra buổi giao lưu trực tuyến về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, báo Hải quan đã nhận được hơn 50 câu hỏi từ phía bạn đọc. Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh và các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Hải quan trả lời được 25 câu hỏi. Các câu hỏi còn lại sẽ được Ban Biên tập Báo Hải quan tiếp tục nghiên cứu để trả lời bạn đọc sau.