Giới thiệu Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2017 (658)


Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2017 (658) xuất bản giữa tháng 6 với nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học trong cả nước phân tích chuyên sâu các vấn đề thời sự, hấp dẫn về kinh tế - tài chính trong và ngoài nước.

Chủ đề của Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2017 là NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 với những bài viết của các nhà quản lý và chuyên gia như:

- Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

- Chính sách tài chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của ThS. Nguyễn Hải Bình – Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính).

- Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng của TS. Nguyễn Thị Hiền, ThS. Đỗ Thị Bích Hồng – Viện Chiến lược ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước).

- Ngành Tài chính: Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin - ThS. Lê Bảo Khánh - Cục Tin học Thống kê tài chính (Bộ Tài chính).

- Thực trạng và giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài chính của ThS. Hoàng Thành - Cục Tin học Thống kê tài chính (Bộ Tài chính).

- Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao của TS. Nguyễn Việt Hùng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thuế của ThS. Nguyễn Tôn Trường – Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế).

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan từ ứng dụng công nghệ thông tin của Nguyễn Mạnh Tùng – Tổng cục Hải quan.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Kho bạc Nhà nước của Cục Công nghệ thông tin (Kho bạc Nhà nước).

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán của TS. Đoàn Thanh Tùng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2017 còn có các chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi, Kinh tế - Tài chính quốc tế và Diễn đàn khoa học gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin, kiến thức hữu ích như: Kiểm toán Hải quan: Thực tiễn áp dụng tại Việt Nam của TS. Nguyễn Thị Kim Oanh; Sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế của TS. Nguyễn Đăng Huy; Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất của ThS. Lê Thị Mỹ Phương; Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán của TS. Đặng Thị Ngọc Lan, ThS. Nguyễn Ngọc Hưng; Kinh nghiệm quốc tế về điều hành chính sách tài chính ứng phó với thiên tai của ThS. Phạm Tiến Đạt; Kiểm toán hoạt động: Thực trạng và những vấn đề đặt ra của ThS. Vũ Thị Thu Huyền…

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc!