Giữ mức thuế giá trị gia tăng 5% đối với mủ cao su sơ chế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Mủ cao su sơ chế như: mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, mủ ly tâm, mủ latex, áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 5%.

Chế biến cao su XK. Nguồn: internet
Chế biến cao su XK. Nguồn: internet

Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết vừa nhận được Công văn số 2953/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 12/3/2014 phúc đáp văn bản số 31/HHCS ngày 20/2/2014 của Hiệp hội về việc đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với mủ cao su sơ chế.

Theo đó, Công văn 2953/BTC-TCT hướng dẫn thuế GTGT đối với mủ cao su sơ chế như: mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, mủ ly tâm, mủ latex áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Mức thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mủ cao su sơ chế này được áp dụng thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh thương mại.

Như vậy, thuế GTGT đối với mủ cao su sơ chế vẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% như trước đây và DN vẫn được xét hoàn thuế GTGT theo quy định.