GPBank sẽ được giao cho Vietinbank quản lý, điều hành

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Kể từ ngày 7/7, NHNN trở thành chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP Bank), chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của GP Bank.

Lễ công bố Quyết định chuyển đổi mô hình GP Bank thành Ngân hàng TNHH một thành viên dầu khí toàn cầu do Nhà nước làm chủ sở hữu, tổ chức ngày tại NHNN sáng 7/7. Nguồn: internet
Lễ công bố Quyết định chuyển đổi mô hình GP Bank thành Ngân hàng TNHH một thành viên dầu khí toàn cầu do Nhà nước làm chủ sở hữu, tổ chức ngày tại NHNN sáng 7/7. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công bố thông tin về việc tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank).

Theo NHNN cho biết, căn cứ quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Quyết định 48/2013/QĐ-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/7/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-NHNN về việc mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại GP Bank với giá 0 đồng/cổ phần.

Thông tin từNHNN cho biết, năm 2012, qua thanh tra NHNN đã phát hiện GP Bank bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả.

Tiếp sau đó, NHNN đã đặt GP Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu GP Bank thuê tổ chức độc lập thực hiện kiểm toán và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ.

Căn cứ kết quả kiểm toán và định giá độc lập, mới đây NHNN đã yêu cầu GP Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Tuy nhiên, qua 3 lần tổ chức, Đại hội đồng cổ đông bất thường của GP Bank đã không thành công, ngân hàng không đề xuất được các giải pháp khả thi về tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN.

NHNN khẳng định, việc trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của GP.Bank nhằm giúp NHNN hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu GP.Bank, đảm bảo sự an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Như vậy, kể từ ngày 7/7, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của GP Bank, toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của GP Bank bị chấm dứt.

Được biết, NHNN đã chỉ định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành GP Bank, đồng thời sắp xếp lại Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát của GP Bank. NHNN khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đây là trường hợp ngân hàng yếu kém thứ 3 được NHNN quyết định mua lại với giá 0 đồng theo Quyết định 48. Trước đó,ngân hàng Xây dựng và ngân hàng Đại dương cũng được mua lại và chuyển đổi mô hình sang Ngân hàng TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tương tự với GP Bank.