Hà Nội ban hành 1 loại lệ phí mới, bãi bỏ 2 loại phí, lệ phí

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố. Có 24 loại phí, lệ phí không thay đổi mức thu, 7 loại điều chỉnh mức thu; bãi bỏ 2 loại phí và lệ phí và sẽ ban hành mới 1 loại lệ phí.

 Hà Nội ban hành 1 loại lệ phí mới, bãi bỏ 2 loại phí, lệ phí
HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố. Nguồn: internet

Theo đó, thành phố sẽ ban hành một loại lệ phí mới là Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Các tổ chức cá nhân đề nghị cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải nộp lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đơn vị thu lệ phí nộp 100% số thu vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu lệ phí, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (đối với Liên hiệp hợp tác xã); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với Hợp tác xã).

Trong 7 loại phí, lệ phí điều chỉnh mức thu thì điển hình là phí sử dụng hè, lề đường để trông giữ ô tô. Theo đó, Hà Nội điều chỉnh tăng mức thu phí sử dụng hè, lề đường trông giữ xe ô tô tại các quận nội thành từ 1,8 - 2,4 lần; các khu vực còn lại tăng từ 1,5 - 1,6 lần.

Có 2 loại phí được thống nhất bãi bỏ là lệ phí cấp chứng minh nhân dân và phí qua cầu.