Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2021-2025

Theo Thùy Lê/baokiemtoannhanuoc.vn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,470 tỷ USD Nguồn: TTXVN
Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,470 tỷ USD Nguồn: TTXVN

Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội xác định các chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu đến hết năm 2025: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5 - 8% (trong đó dịch vụ 8 - 8,5%; công nghiệp và xây dựng 8,5 - 9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,5 - 3%). GRDP bình quân/người 8.300 - 8.500 USD. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 12,5 - 13,5%/năm.

Về cơ cấu kinh tế, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu: Dịch vụ tăng 65 - 65,5%; Công nghiệp và xây dựng tăng 22,5 - 23%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4 - 1,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4 - 10,6%. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%. Tốc độ tăng năng suất lao động 7 - 7,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 75 - 80%. Giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo trong GRDP 17%. Kim ngạch xuất khẩu 20,470 tỷ USD. Số lượt khách du lịch đón và phục vụ đạt 35 - 39 triệu lượt khách (trong đó có 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế).

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố triển khai 5 mục tiêu cụ thể và 6 giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội…/.