Hà Nội đề xuất 4 huyện lên quận

Theo tienphong.vn

Hà Nội kiến nghị Trung ương cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tương tự như TP. Hồ Chí Minh (HCM), đồng thời được áp dụng ngay bộ máy như mô hình quận cho các huyện. Trong đó, 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm chuyển lên thành quận.

Hà Nội đề xuất 4 huyện lên quận.
Hà Nội đề xuất 4 huyện lên quận.

Kiến nghị phân cấp chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước

Sáng 15/1, tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã triển khai quyết liệt và cơ bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, được trung ương và dư luận đánh giá cao.

Trong đó, đơn vị sự nghiệp thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280, giảm 121 đơn vị; đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm từ 206 xuống còn 96, giảm 110 đơn vị. Ngoài ra, thành phố cũng sắp xếp song 70 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 BQLDA, sáp nhập 3 cơ quan quỹ thành 1 đơn vị.

Về tinh giản biên chế, ông Sáng cho biết, thành phố đã tinh giản được 1.855 biên chế, gồm 630 biên chế công chức, 908 viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Bên cạnh đó, thành phố cũng xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế, xin ý kiến, bổ sung 4/5 nhóm đối tượng tại nghị định số 113 sửa đổi bổ sung nghị định 108.

Trong tình hình hiện nay, Sở Nội vụ kiến nghị phân cấp cho Hà Nội được quyết định việc điều chỉnh  của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, đảm bảo quán triệt nghiêm túc Nghị quyết TƯ 6 khóa 12; điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, quyết định vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, Hà Nội cũng kiến nghị cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tương tự như TP. HCM đã được Quốc hội thông qua.

4 huyện lên quận, giảm hơn 2 nghìn đại biểu HĐND

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, việc quản lý, giao biên chế hành chính hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn của các đô thị đang phát triển rất nhanh như Hà Nội và TP. HCM, với khối lượng công việc rất lớn, tính chất phức tạp, nhạy cảm ngày càng cao. Điển hình, Hà Nội có dân số gần 8 triệu người, đứng thứ 2 cả nước, và mỗi năm có thêm 70 vạn người nhập cư, số lượng giao dịch hành chính lớn với trung bình hơn 4 triệu hồ sơ hành chính mỗi năm.

“Mặc dù có cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin mức độ 3 và 4, xong việc liên tục giảm biên chế hành chính là một điều hết sức khó khăn trong cân đối, bố trí biên chế đúng vị trí việc làm đã được xây dựng, công chức chịu sức ép lớn về khối lượng công việc được giao”, ông Sáng cho hay, đồng thời kiến nghị trung ương nghiên cứu việc cắt giảm biên chế hành chính cơ học hàng năm, hoặc có cơ chế cho địa phương dùng nguồn thu tăng thêm để sử dụng công chức hợp đồng có thời hạn đối với một số vị trí để đáp ứng ngay yêu cầu của hoạt động công vụ.

Cùng với đó, Hà Nội cũng kiến nghị trung ương có cơ chế, chính sách để chuyển sang tự chủ đối với khối giáo dục, để không ảnh hưởng đến an sinh xã hội mà vẫn đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế.

Đặc biệt, để có thể sớm phát triển các huyện đang đô thị hóa thành quân với quy hoạch hiện đại, bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, Hà Nội kiến nghị Trung ương bổ sung cơ chế được áp dụng ngay bộ máy như mô hình quận (không làm tăng đơn vị hành chính) để sớm áp dụng quản lý theo đô thị như xây dựng, quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị… thay vì để các huyện tự phát thực hiện cho đến khi đủ tiêu chí theo quy định.

Theo ông Sáng, nếu 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm sớm thành quận, theo định hướng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ giảm được 164 cán bộ chuyên trách, hơn 2 nghìn đại biểu HĐND cấp phường xã.