Hà Nội sẽ bầu 30 đại biểu quốc hội trong số 50 ứng viên

PV.

Ông Bùi Anh Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cho biết như vậy tại hội nghị giao ban báo chí về công tác chuẩn bị bầu cử, do Thành ủy Hà nội tổ chức chiều 19/4.

Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội chia sẻ về công tác bầu cử tại hội nghị giao ban báo chí tổ chức chiều 19/4.
Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội chia sẻ về công tác bầu cử tại hội nghị giao ban báo chí tổ chức chiều 19/4.

Ông Bùi Anh Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP Hà Nội cho biết, tới thời điểm trước bầu cử Hà Nội có 50 ứng viên để bầu 30 đại biểu Quốc hội.“Hà Nội được trung ương phân bổ bầu 30 đại biểu Quốc hội, trong đó có 13 người do trung ương giới thiệu về bầu tại Hà Nội và 17 người do Hà Nội giới thiệu. 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội sẽ có 50 ứng viên để lựa chọn bầu lấy 30 đại biểu”, ông Tuấn thông tin thêm.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, hội nghị đã nhất trí danh sách 38 người có tín nhiệm cao tại hội nghị hiệp thương lần ba đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về chất lượng đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, có 16 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (42,10%), 11 người là thạc sĩ (28,95%), 11 người có trình độ đại học (28,95%).

Về cơ cấu, có 15 người là nữ (39,47%), 2 người dân tộc Mường (5,26%), 3 người ngoài đảng (7,89%), 5 người tái cử (13,16%).

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cho biết, hội nghị hiệp thương lần ba nhất trí danh sách 179 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Giải thích về việc một số ứng viên có tín nhiệm cao tại nơi cư trú, công tác nhưng bị loại sau hội nghị hiệp thương lần ba, ông Tuấn cho biết: Luật quy định rất rõ tiêu chuẩn của ứng viên đại biểu Quốc hội như gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, gần gũi nhân nhân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Trong số những người đưa ra hiệp thương lần ba đều là những người đủ tiêu chuẩn, đều đạt yêu cầu, hồ sơ lý lịch rất tốt.

Tuy nhiên, việc hiệp thương của hội nghị là quyết định một tập thể chứ không phải chỉ 1-2 người nên phải theo nguyên tắc tập thể để lựa chọn người tiêu biểu, có đóng góp cho đất nước nhiều hơn. Đây là quyết định của tập thể các đại biểu.