Hà Nội "siết" tình trạng bỏ hoang dự án

Theo Nam Việt/baogiaothong.vn

Hà Nội "siết" tình trạng bỏ hoang dự án, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện.

Dự ản bỏ hoang tại Hà Nội (ảnh minh hoạ).
Dự ản bỏ hoang tại Hà Nội (ảnh minh hoạ).

Làm rõ trách nhiệm từng đơn vị

Thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo của HĐND TP tháng 7 vừa qua, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế TP Hà Nội, căn cứ các nội dung kiến nghị của HĐND TP rà soát, xử lý.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2023 việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP với các nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Báo cáo UBND TP trong tháng 8/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm cơ quan đầu mối phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án vốn ngoài ngân sách, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP.

Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND TP tại Báo cáo, Thông báo, chỉ đạo liên qua. Kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã, căn cứ nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND, UBND TP tại các văn bản liên quan chủ động, tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm.

Xuất phát từ nguyên nhân chủ quan

Trước đó, theo Báo cáo của Thường trực HĐND TP. Hà Nội, tính đến tháng 5/2021, Hà Nội có 287 dự án được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; 63 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt.

Để xảy ra những tồn tại nêu trên, ngoài những nguyên nhân chủ quan do dịch bệnh, bất cập quy định của pháp luật… HĐND TP. Hà Nội cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân chủ quan. Đơn cử như, việc chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Nghị quyết và kết quả giám sát và các kiến nghị giảm sát của HĐND TP… chưa được chính quyền các cấp, các sở ngành triển khai thực sự quyết liệt và thường xuyên.

Đáng nói như, Một số cơ quan tham mưu UBND TP như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa kịp thời trong xử lý vi phạm của các nhà đầu tư được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc phân công, phân cấp thẩm quyền để xử lý dứt điểm các vi phạm giữa các cấp, các ngành của TP còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành đã được tăng cường song chỉ mang tính thời điểm, chưa xuyên suốt, do đó số liệu thống kê còn chưa thống nhất; chưa quy định trách nhiệm cụ thể từng ngành, cấp trong việc phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra... Công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước TP đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách còn chưa được coi trọng.

Cụ thể, tại nội dung kết luận thanh tra Sở Sở Tài nguyên và Môi trường về Dự án Đầu tư Xây dựng trụ sở kết hợp văn phòng sinh thái thương mại và khu trưng bày sản phẩm tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, do Công ty CP đầu tư và xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư chưa được triển khai. Trong đó có lý do Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm đôn đốc nhà đầu tư thực hiện; tiến độ dự án không có chuyển biến sau gần 3 năm HĐND giám sát và hơn 2 năm sau kết luận Thanh tra của Sở. Trách nhiệm thuộc về Nhà đầu tư, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và UBND quận Nam Từ Liêm.

Thường trực HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường hậu kiểm tra thực hiện các kết luận thanh tra của Sở, xem xét, có chế tài xử lý đối với việc không thực hiện kết luận thanh tra và tham mưu UBND TP các biện pháp xử lý đối với dự án chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai theo đúng quy định.

"Các Sở, ngành liên quan và UBND quận Nam Từ Liêm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với dự án chậm triển khai này" báo cáo của HĐND TP. Hà Nội nêu rõ.