Hà Nội: Tín dụng tăng 5,9% so với cuối năm 2020

Theo Lan Nguyễn/thitruongtaichinhtiente.vn

Hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế từng bước được phục hồi, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP. Hà Nội có xu hướng tăng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các đợt giảm lãi suất trong năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Hà Nội quý II và 6 tháng đầu năm 2021vừa được Cục Thống kê TP Hà Nội công bố cho thấy, mặt bằng lãi suất trên địa bàn đã được các tổ chức tín dụng (TCTD) điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn.

Cụ thể, lãi suất huy động bằng VND trên địa bàn TP. Hà Nội phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,1-3,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hà Nội: Tín dụng tăng 5,9% so với cuối năm 2020 - Ảnh 1

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD phổ biến ở mức 5,5- 8,0%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9,5%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) ở mức 4,5%/năm.

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 3.911 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 4,2% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong đó, tiền gửi VND đạt 3.240 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm kết thúc năm 2020; tiền gửi ngoại tệ đạt 412 tỷ đồng, tăng 0,7%; tiền gửi tiết kiệm đạt 1.491 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2%; tiền gửi thanh toán đạt 2.161 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7%.

Đến hết tháng 6/2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 2.333 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 5,9% so với thời điểm kết thúc năm 2020, trong đó dư nợ cho vay đạt 2.118 nghìn tỷ đồng (chiếm 90,8% trong tổng dư nợ), tăng 1,8% và tăng 6,5%.

Theo kỳ hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 942 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và 7,1% so với thời điểm kết thúc năm 2020; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.391 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 5,1%. Các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu.

Tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay.

Trước đó, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tính đến ngày 21/6/2021, tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế ước đạt 5,47% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm 2020 tăng 2,45%). Tổng phương tiện thanh toán tăng 3,48% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4,59%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 3,13% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4,35%).

Với hoạt động của thị trường chứng khoán, tính đến hết tháng 5/2021, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán ước tính đạt 116,4 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường cổ phiếu, tại thời điểm ngày 20/6/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.377,8  điểm, tăng 3,7% so với cuối tháng trước và tăng 24,8% so với cuối năm trước; mức vốn hóa thị trường đạt 6.699,5 nghìn tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng thời điểm năm trước. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán trong tháng 6/2021 (đến ngày 20/6) đạt 32.013 tỷ đồng/phiên, tăng 265,3% so với cùng kỳ năm 2020; tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường đạt 22.428 tỷ đồng/phiên, tăng 302,3%.

Trên thị trường trái phiếu, tính đến cuối tháng 5/2021 có 456 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.381 nghìn tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh và các sản phẩm khác, quy mô giao dịch bình quân đến ngày 20/6/2021 đạt 34.121 tỷ đồng/phiên, tăng 137,8% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 24.041 tỷ đồng/phiên, tăng 90,9%.