Hà Nội: Tổng số nợ BHXH, BHYT chiếm 11,3% so với số phải thu

N. Hòa

Theo báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH TP Hà Nội, đến hết tháng 6/2017, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên toàn Thành phố là 1.431.495 người, tham gia BHXH tự nguyện là 23.571 người và tham gia BHYT là 4.324.382 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn là 82,4% dân số.

Hội nghị giao ban công tác tháng 7 của BHXH Hà Nội.
Hội nghị giao ban công tác tháng 7 của BHXH Hà Nội.

Trong tháng 6/2017, BHXH Thành phố kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho 1.573 đối tượng hưởng hàng tháng; 2.683 lượt người hưởng một lần; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 676.779 lượt người, với tổng số chi phí khoảng 1.093,9 tỷ đồng.

BHXH Thành phố không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn với 164.790 lượt  giao dịch hồ sơ điện tử và 18.742 lượt giao dịch hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, báo cáo của BHXH TP. Hà Nội cũng đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: tổng số nợ BHXH, BHYT vẫn không có chiều hướng giảm, đến 31/6 là 3.811,02 tỷ đồng, chiếm 11,3% so với số phải thu.

Trước tình trạng trên, BHXH Thành phố đã thực hiện chuyển 230 hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH đề nghị Liên đoàn Lao động khởi kiện với số tiền nợ là 248,005 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2017, BHXH Thành phố đã thu hồi được 13,8 tỷ đồng sau khi thực hiện thanh tra 17 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ trước khi thanh, kiểm tra là 52,1 tỷ đồng; phối hợp với BHXH các quận, huyện kiểm tra 91 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi được 6,8/32,2 tỷ đồng.

Báo cáo cũng chỉ rõ, tình trạnh lạm dụng quỹ BHXH, BHYT đang ngày càng tinh vi, phức tạp; công cụ phòng và chống lạm dụng quỹ còn hạn chế nên khó kiểm soát và đấu tranh.