Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Tích cực cải cách thủ tục hành chính

PV.

Thực hiện các Nghị quyết 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính và được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội đánh giá cao.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Nguồn: internet
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Nguồn: internet
Theo đó, công tác triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thời gian qua đã chuyển biến tích cực. Cơ quan này đã rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm cã hội của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, năm 2016, cơ quan này đã cắt giảm còn 32 thủ tục hành chính; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện.
Giao dịch điện tử được đẩy mạnh với 90% số doanh nghiệp thực hiện. Thông qua phần mềm giao dịch điện tử, doanh nghiệp có thể kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua Cổng thông tin điện tử hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ. Trong năm 2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử là 236.546 đơn vị...
Đặc biệt, từ ngày 1/1/2017 Bảo hiểm Xã hội) Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, từ đầu năm đến tháng 6/2017, các đơn vị trong toàn ngành đã tiếp nhận gần 15,3 triệu hồ sơ theo cơ chế một cửa, trong đó đã giải quyết được 14,3 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,5%.
Bảo hiểm Xã hội các địa phương cũng đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0; đồng thời liên kết trực tiếp với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Mô hình Một cửa điện tử tập trung được coi là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin vô cùng hữu ích, tạo thuận lợi cho ngành Bảo hiểm Xã hội trong việc giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính. Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội thường xuyên sửa đổi, hoàn thiện quy trình, hồ sơ trong tất cả các lĩnh vực từ thu, cấp sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đến giải quyết, chi trả chế độ theo hướng ngày càng giảm bớt các thủ tục, đơn giản các biểu mẫu, tiêu chí... Văn hóa ứng xử và phong cách phục vụ của cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm Xã hội cũng đã chuyển biến tích cực.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết công khai, thông tin, hướng dẫn cho doanh nghiệp những thay đổi về thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể, kịp thời và thường xuyên; thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.