Thúc đẩy thực hiện BHYT tại khối bệnh viện tư nhân

Theo tapchithue.com.vn

Sáng 28/6 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) và Hiệp hội bệnh viện tư nhân đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Nguồn: Internet
Lễ Ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Nguồn: Internet

Mục đích của việc phối hợp nhằm tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động phối hợp giữa BHXHVN và Hiệp hội nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các thành viên hiệp hội trong công tác tổ chức khám chữa bệnh (KCB) BHYT và thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT. Qua đó, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các thành viên hiệp hội và của người bệnh BHYT.

Theo đó, hai bên thống nhất chia sẻ thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT và các quy định chuyên môn về KCB BHYT; thông tin về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về KCB BHYT; giải quyết các vướng mắc của các cơ sở KCB là thành viên Hiệp hội trong quá trình thực hiện KCB BHYT; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở y tế tư nhân.