Hadico 6 bị xử phạt 360 triệu đồng

Thanh Trúc

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội (Hadico 6) số tiền 360 triệu đồng.

 Tổng cộng, Hadico 6 bị xử phạt vi phạm hành chính 360 triệu đồng
Tổng cộng, Hadico 6 bị xử phạt vi phạm hành chính 360 triệu đồng

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hadico 6 trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết).

Tuy nhiên, đến ngày 01/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Hadico 6.

Việc đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng là vi phạm quy định, do đó, Hadico 6 bị xử phạt số tiền 300 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Hadico 6 còn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báp cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Với vi phạm này, Hadico 6 bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Như vậy, Hadico 6 bị xử phạt vi phạm hành chính 360 triệu đồng.