Hải Phòng: Chính thức tiếp nhận Hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Nguyễn Hiền

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 10/2/2023 đến ngày 15/5/2023.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là Giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng.
Giải thưởng Chất lượng quốc gia là Giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hải Phòng vừa có thông báo chính thức mời các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2023.

Điều này nhằm thực hiện Công văn của UBND TP. Hải Phòng về việc phối hợp triển khai hoạt động GTCLQG năm 2023, Công văn của Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2022 – 2023.

Để tham gia tham gia GTCLQG năm 2023, tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện: Là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG.

Loại hình doanh nghiệp tham dự gồm: DN sản xuất lớn (sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên); DN sản xuất vừa và nhỏ (sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên); DN dịch vụ lớn (sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên); DN dịch vụ vừa và nhỏ (sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên).

Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.