Bắc Giang xét sơ tuyển doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022

Phạm Nga

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành họp sơ tuyển và đánh giá, xét tuyển hồ sơ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022 (GTCLQG).

Xét sơ tuyển doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022.
Xét sơ tuyển doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022.

Theo đó, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2022 tỉnh Bắc Giang đã tiến hành họp đánh giá và xét duyệt hồ sơ doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022. Năm 2022, Bắc Giang có một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia GTCLQG là Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam), địa chỉ: Lô R(R1), Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi xét duyệt, các thành viên hội đồng đã nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 7 tiêu chí GTCLQG từ đó hội đồng có những đánh giá tổng quát về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng đó, đại diện Tổ chuyên gia đã báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ đối với doanh nghiệp. Sau khi nghe báo cáo của Tổ chuyên gia, những ý kiến tiếp thu và giải trình của đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2022 cho Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam).

GTCLQG là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. GTCLQG bao gồm: Giải vàng chất lượng quốc gia; GTCLQG.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.