Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách

PV.

(Tài chính) Với số thu ngân sách nhà nước luôn đạt mức năm sau cao hơn năm trước nhưng, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng đánh giá vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, tình trạng thất thu còn diễn ra. Vì vậy, để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu ngân sách nhà nước, UBND TP.Hải Phòng đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách do đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng Ban. Cùng với đó là 6 tổ công tác chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực và  kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể. Đây có thể coi là một động thái quyết liệt nhằm tạo ra những chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác thu ngân sách, với quan điểm tăng thu, chống thất thu, thất thoát và nuôi dưỡng nguồn thu. 

Năm 2014, mặc dù đạt hơn 9.500 tỷ đồng số thu ngân sách nội địa nhưng so với yêu cầu chi ngân sách ngày càng tăng và tiềm năng, thế mạnh của thành phố, chưa tương xứng. Không những thế, số nợ đọng thuế khá lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, nợ không có khả năng thu cũng lên tới hơn 400 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hải Phòng, số nợ thuế của thành phố vẫn cao hơn tỷ lệ quy định (cao hơn 5% tổng số thu ngân sách). Công tác thanh tra, kiểm tra thuế những năm qua có chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cục Thuế Hải Phòng đánh giá, tình trạng thất thu ngân sách vẫn diễn ra ở một số lĩnh vực, sắc thuế, nhất là tình trạng chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài ở một bộ phận doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh.

Nhìn vào số thu ngân sách nội địa những năm gần đây của thành phố cho thấy số thu chưa nhiều và tốc độ tăng trưởng còn thấp. Với một thành phố lớn, có hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, dịch vụ phát triển, rõ ràng, số thu này còn nhỏ. Hơn nữa, một số khu vực như đất đai, tài nguyên, phí và lệ phí, xây dựng cơ bản, dịch vụ vận tải… chưa được khai thác hết, còn thất thu, thất thoát.

Năm 2015, Cục Thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế  10.305 tỷ đồng; nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, 100% doanh nghiệp khai thuế điện tử, hơn 2000 doanh nghiệp nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 121,5 giờ. Cục Thuế ký giao ước thi đua và phát động trong toàn ngành thực hiện 12 giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu từ 2% trở lên.

Để hoàn thành kế hoạch trên, ngay từ đầu năm 2015, UBND thành phố có sự chỉ đạo quyết liệt và xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của năm, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị cùng vào cuộc. Theo Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố, công tác thu tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nếu cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị cùng vào cuộc có sự phối hợp chặt chẽ sẽ không những hoàn thành dự toán mà còn có số thu cao hơn.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá các khoản thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu từ đất, các khoản thu khác ngân sách theo quy định của pháp luật; đề xuất với UBND thành phố các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế nhằm tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm tra, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống nợ đọng thuế.

Cục Thuế Hải Phòng và Cục Hải quan Hải Phòng là lực lượng chủ lực trong công tác thu ngân sách, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống chuyển giá và xử lý nợ, thu hồi nợ đọng thuế. Các ngành chức năng cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với ngành thuế và hải quan, tự kiểm tra và có giải pháp chống thất thu ngân sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Bna chỉ đạo thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương định kỳ báo cáo kết quả chống thất thu ngân sách nhà nước về UBND thành phố, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế…

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu, việc chống thất thu thuế phải kết hợp với triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Vũ Công Nhĩ,  thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế. Ngay sau khi Nghị quyết 19 được ban hành, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sau khi rà soát và tham khảo các đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Tổng cục Thuế đã đề xuất nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian nộp thuế cũng như thủ tục nộp thuế cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Cục Thuế Hải Phòng xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và giao cho các đơn vị trực thuộc tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả NQ 19, tiếp tục giảm thời gian nộp thuế trong năm 2015. 

Tính đến tháng 1/2015, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, số giờ tuân thủ về thuế đã giảm được 370 giờ/năm. Ngành Thuế đang phấn đấu tiếp tục cắt giảm 45,5 giờ nữa để thời gian nộp thuế bằng với thời gian trung bình của các nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm (bao gồm cả thời gian nộp BHXH là 49,5 giờ).