Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 12,7-13% trong năm 2023


Thành phố Hải Phòng phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP trong năm 2023 từ 12,7% đến 13% là mục tiêu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đưa ra tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI khai mạc sáng 7/12.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại kỳ họp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, trong năm 2022, TP. Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,32% so cùng kỳ, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước và thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, với quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước, thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay) là sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Trong đó, có 14/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch do Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.

Đặc biệt, Thành phố đã khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số cải cách hành chính (PAR) lần đầu tiên bứt phá lên vị trí đứng đầu cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, năm 2023, thành phố tiếp tục lấy chủ đề của năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Theo đó, TP. Hải Phòng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng khoảng 12,7-13% so với năm 2022. Trong đó, nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,9-16,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.150 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 15%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 54,26%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 190 nghìn tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 185 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

TP. Hải Phòng tập trung cao để tăng tốc đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và thích ứng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Cùng với đó, Hải Phòng tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh.

Đồng thời, thành phố quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, tăng tốc thực hiện các giải pháp đột phá về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch và hạ tầng số; tiếp tục thu hút, tạo mọi điều kiện để triển khai các động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng....