Hải quan Hải Phòng triển khai giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Lê Thủy

Nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2022, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III.

2021 là năm TP. Hải Phòng có sự bứt phá ngoạn mục trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Theo đó, Hải Phòng đã bứt phá 5 bậc, xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố với 70,61 điểm, tăng 1,34 điểm so với năm 2020 và nằm trong Top 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất Việt Nam. Đây là lần đầu tiên TP. Hải Phòng nắm giữ vị trí á quân trên bảng chỉ số PCI năm 2021.

Tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP. Hải Phòng năm 2021 với chủ đề “Cải cách không giới hạn” do UBND TP. Hải Phòng tổ chức mới đây, Cục Hải quan Hải Phòng đã được UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen nhờ những thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số PCI.

Đây là sự ghi nhận đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo TP. Hải Phòng đối với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công chức Hải quan Hải Phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn thành phố. Những năm qua Cục Hải quan Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của TP. Hải Phòng về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua bộ chỉ số PCI và DDCI.

Để tạo nhiều chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh, ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022 - 2023. UBND thành phố đã đặt ra mục tiêu: Phấn đấu tăng tổng điểm số PCI đạt từ 71 điểm trở lên; giữ vững vị trí xếp hạng PCI của TP.Hải Phòng trong Top dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Kịp thời triển khai Kế hoạch số 201/KH-UBND của UBND Thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 8635/KH-HQHP ngày 19/9/2022 triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022-2023.

Kế hoạch ban hành với mục đích Góp phần phấn đấu cùng thành phố đạt được mục tiêu tăng tổng điểm số PCI đạt từ 71 điểm trở lên; giữ vững vị trí xếp hạng PCI của TP. Hải Phòng trong Top dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Mục tiêu phấn đấu các chỉ số thành phần trong năm 2022 của thành phố có liên quan đến Cục Hải quan TP. Hải Phòng như sau: Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường đạt từ 7,5 điểm trở lên, xếp thứ hạng từ vị trí 40 trở lên; Chỉ số Tính minh bạch đạt từ 7 điểm trở lên, xếp thứ hạng từ vị trí 26 trở lên;

Chỉ số Chi phí thời gian đạt từ 7,7 điểm trở lên, xếp thứ hạng từ vị trí 20 trở lên, trong đó tiếp tục cải thiện mạnh mẽ điểm số đối với 03 chỉ tiêu trong chỉ số Chi phí thời gian: (1) Cán bộ công chức thân thiện, (2) Doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, (3) Thủ tục, giấy tờ đơn giản, năm 2022 tăng vị trí xếp hạng lên từ 5-10 bậc;

Chỉ số Chi phí không chính thức đạt từ 7 điểm trở lên, xếp thứ hạng từ vị trí 30 trở lên; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đạt từ 6,9 điểm trở lên, xếp thứ hạng từ vị trí 9 trở lên; Chỉ số Tính năng động đạt từ 7,8 điểm trở lên, xếp thứ hạng từ vị trí 4 trở lên; Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt từ 7 điểm trở lên, xếp thứ hạng vị trí từ 14 trở lên.

Tại Kế hoạch Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã đặt ra yêu cầu: Cán bộ công chức tận tâm, trách nhiệm với khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm theo tinh thần “đổi mới – sáng tạo – minh bạch – công tâm – đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đội ngũ cán bộ công chức phải thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; giao tiếp với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe – thấu hiểu – thân thiện – nhiệt tình”; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức về tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là vì sự phát triển và vị thế của TP. Hải Phòng; Tiếp tục xây dựng niềm tin giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 23/8/2022, Cục Hải quan TP. Hải Phòng tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 6656/KH-HQHP ngày 26/7/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022; chú trọng công tác phổ biến, nâng cao nhận thức về DDCI cho đội ngũ cán bộ công chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số DDCI của Cục.

Thực hiện đa dạng, đổi mới hình thức hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính, việc hỗ trợ phải đi vào thực chất và hiệu quả, tránh việc thực hiện hình thức và chạy theo thành tích.

Quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, Cục Hải quan TP. Hải Phòng cũng đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện liên quan đến các chỉ số đó là: Chỉ số “Tính minh bạch”; Chỉ số “Chi phí thời gian”; Chỉ số “Chi phí không chính thức”; Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”; Chỉ số “Tính năng động”; Chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”; Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.

Cục Hải quan TP.Hải Phòng đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Kế hoạch đã đặt ra.