Hải quan Bắc Ninh triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách nhà nước

Quang Sơn

Năm 2019, Cục Hải quan Bắc Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 10.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/4/2019, toàn Cục đã thu được 3.187 tỷ đồng, đạt 29,25% dự toán. Để hoàn thành nhiệm vụ, Hải quan Bắc Ninh đang gấp rút triển khai nhiều giải pháp...

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh) hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh) hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Với kết quả thu ngân sách nhà nước trên, Hải quan Bắc Ninh đã thẳng thắn nhìn nhân là chưa đạt kế hoạch đề ra.

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, có nhiều nguyên nhân như chỉ tiêu thu cao, một số mặt hàng được cắt giảm thuế quan theo lộ trình gia nhập các hiệp định thương mại Quốc tế của Việt Nam, địa bàn ít có dự án đầu tư mới, và nếu có dự án đầu tư mới thì hầu hết là đăng ký theo loại hình doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế….

Để phấn đấu hoàn thành chỉ thu ngân sách, Cục Hải quan Bắc Ninh đã yêu các các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhà nước để đảm bảo khai đúng, khai đủ thuế.

Cơ quan Hải quan sẽ tăng cường công tác kiểm tra trị giá hải quan (giá tính thuế), thực hiện phân loại hàng hóa và mã thuế đúng quy đinh, đặc biệt là các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch XNK lớn; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn chặn, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua giá, thuế suất, C/O… xác định trọng tâm trọng điểm các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu kim ngạch bất thường.

Đồng thời, đẩy mạnh rà soát việc thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế (hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất…): tăng cường công tác kiểm tra Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, thực hiện hoàn thuế, không thu thuế đúng chính sách thuế, chính sách mặt hàng.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện hợp đồng gia công, quản lý và xử lý phế liệu, phế phẩm của hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thông qua quá trình phân tích đánh giá rủi ro đối với từng doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bắc Ninh tập trung kiểm tra sau thông quan tờ khai luồng xanh có thuế suất cao, trị giá khai báo thuộc Danh mục rủi ro về giá, thiện hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm… thanh tra công vụ, thanh tra thuế được chú trọng và thực hiện thường xuyên tại các đơn vị thuộc Cục; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong hoạt động chống buôn lậu gian lận thương mại.

Với các giải pháp nêu trên, Cục Hải quan Bắc Ninh đang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán mà Bộ Tài chính giao trong năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu của toàn ngành Hải quan.