Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã và đang cải cách, hiện đại hóa mạnh mẽ hướng tới hải quan thông minh nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý.
Cục Hải quan Bắc Ninh "sát cánh" cùng doanh nghiệp

Cục Hải quan Bắc Ninh "sát cánh" cùng doanh nghiệp

Coi doanh nghiệp là đối tác, Cục Hải quan Bắc Ninh luôn "sát cánh" cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối thoại, gặp gỡ, các chương trình hỗ trợ kịp thời. Tinh thần này được lan toả rộng khắp từ Lãnh đạo Cục tới từng cơ sở thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh. Các hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp của Cục đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.