Hải quan Bình Dương: Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá”

Lê Xuyền - Hải quan Bình Dương

(Tài chính) Nhằm phổ biến và thực thi hiệu quả Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2013 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5/2013 đến 31/5/2013 để thu hút đông đảo người dân nói chung và cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương nói riêng nêu cao ý thức trong việc phòng chống tác hại thuốc lá, Cục Hải quan Bình Dương đã có những hành động thiết thực để hưởng ứng cuộc vận động này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Cục Hải quan Bình Dương tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của trụ sở Cục. Tổ chức lễ phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra và đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính về PCTH thuốc lá. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa điểm có quy định cấm

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức hội thảo, hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về PCTH thuốc lá, chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá do Tổ chức Y tế thế giới khởi xướng.