Hải quan Bình Dương: Mở đợt cao điểm phòng chống ma túy

Lê Siêu

(Tài chính) Nhằm hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2013 từ ngày 01 đến ngày 30/6/2013 trong toàn ngành của Tổng cục Hải quan theo Công văn số 2963/TCHQ-ĐTCBL ngày 30/5/2013.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 03/6/2013 Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt đến cán bộ công chức (CBCC) các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện các nội dung sau:

Toàn thể CBCC Cục Hải quan Bình Dương nghiêm túc thực hiện theo Công văn số 692/TTg- KGVX ngày 21/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Phòng chống ma túy; Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đọan 2012-2015; Công văn số 2963/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan và các văn bản có liên quan về phòng chống ma túy; chỉ đạo triển khai tăng cường công tác quản lý và các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa chống buôn lậu ma túy, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng hóa chất là tiền chất.

Cán bộ công chức hưởng ứng và thực hiện nghiêm; chủ động nghiên cứu, học tập để nắm vững cách nhận biết các loại ma túy, tiền chất và các phương thức thủ đoạn cất giấu, vận chuyển của bọn tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, vận động người thân bạn bè và người dân nói không với ma túy; không sử dụng ma túy, không tham gia, bao che, tiếp tay cho buôn bán, vận chuyển ma túy; vận động CBCC và người dân phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Vừa qua, ngày 01/6/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao các kỹ năng về công tác kiểm soát ma túy, tiền chất cho cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương.

Các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình trên địa bàn quản lý, theo dõi các đối tượng nghi vấn đồng thời tạo mối quan hệ mật thiết với nhân dân để kịp thời nắm thông tin; phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm thực hiện công tác phòng, chống ma túy có hiệu quả.

Giao Đội Kiểm soát và các Tổ Kiểm soát tại các Chi cục là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện triển khai kế hoạch “tháng hành động phòng chống ma túy”; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời; các Chi cục thực hiện quy trình thủ tục hải quan, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm ngăn chặn tối đa những hành vi vi phạm về ma túy.