Hải quan Bình Dương: Tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN 9.350 tỷ đồng

Lê Xuyền

(Tài chính) Theo thông tin mới nhất từ Phòng thuế xuất nhập khẩu Cục Hải quan Bình Dương, số thu ngân sách tại đơn vị trong 4 tháng đầu năm 2013 là: 2.629,07 tỷ đồng, đạt 28,12% so với dự toán, đạt 29,21% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và tăng 17,72% so với cùng kỳ năm 2012 (số thu cùng kỳ 2.233,24 tỷ đồng). Dự kiến quý II/2013 sẽ thu được 2.030 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 là 3.890 tỷ đồng đạt 41,60% so với dự toán, đạt 43,22% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và tăng 12,82% so với cùng kỳ năm 2012 (số thu cùng kỳ 3.447,99 tỷ đồng).

CBCC làm nhiệm vụ tại trụ sở Chi cục. Nguồn: Internet
CBCC làm nhiệm vụ tại trụ sở Chi cục. Nguồn: Internet

Trong năm 2013, mặc dù có không ít khó khăn nhưng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục có số kim ngạch, số thu tăng so với cùng kỳ như Công ty Hoa Sen, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng, Công ty CP Sun Steel, Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam…với số kim ngạch tăng 124,52 triệu USD, số thu tăng 190,74 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp lớn trong 4 tháng đầu năm lượng hàng nhập khẩu giảm do sản phẩm tiêu thụ chậm, chưa nhập khẩu hàng hóa…làm cho số thu giảm nhu Công ty Kubota Việt Nam, Công ty LD SX ôtô Ngôi Sao, Công ty cổ phần thép Nam Kim….với số kim ngạch giảm 43,92 triệu USD, số thu giảm 156,88 tỷ đồng.

Về tình hình nợ thuế tính đến 30/4/2013 là khoảng 574 tỷ đồng. trong đó, nợ trong hạn là khoảng 456 tỷ đồng, nợ quá hạn là 118 tỷ đồng; nợ quá hạn tăng so với 31/12/2012 là: khoảng 8,6 tỷ đồng chủ yếu là số nợ có khả năng thu chưa quá 90 ngày.

Xác định rõ đối với Cục Hải quan Bình Dương chỉ tiêu 9.350 tỷ đồng được giao trong năm 2013 là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, đất nước còn nhiều biến động và áp dụng chính sách kiềm chế nhập siêu. Để hoàn thành chỉ tiêu này, trong thời gian tới Cục Hải quan Bình Dương sẽ tập trung tối đa nguồn lực vào các nhóm giải pháp trọng điểm như: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cụ thể là triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/NĐ-CP; chủ động kiến nghị, đề xuất tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc về chế độ, chính sách thuế; thu thuế các mặt hàng xe ô tô chuyển nhượng, Việt kiều hồi hương; công tác kiểm tra sau thông quan, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường công tác đôn đốc thu đòi nợ đọng, không để phát sinh nợ xấu và thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, để luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương sẽ thường xuyên phối hợp với các Sở ban ngành trong và ngoài tỉnh tổ chức các buổi đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cộng đồng Doanh nghiệp./.