Hải quan Bình Phước: Hỗ trợ doanh nghiệp, nỗ lực về đích

Hải An

(Tài chính) Năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được Bộ Tài chính giao dự toán thu 144 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 150 tỷ đồng. Xác định đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Cục Hải quan Bình Phước đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan Bình Phước triển khai dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử. Nguồn: internet
Cục Hải quan Bình Phước triển khai dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử. Nguồn: internet

Giải pháp đồng bộ vượt khó khăn

Với chỉ tiêu trên, bình quân mỗi tháng Cục Hải quan Bình Phước phải thu từ 12 đến 12,5 tỷ đồng mới đạt kế hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Phước đã yêu cầu cán bộ công chức toàn đơn vị tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo số thu ngân sách nhà nước; Thực hiện tốt công tác hiện đại hóa hải quan; tăng cường kỷ luật kỷ cương theo Tuyên ngôn của Ngành; Tăng cường công tác đào tạo; Tiếp tục củng cố và hòa thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả trong công việc…

Với những giải pháp đồng bộ, kịp thời, tính đến ngày 31/7/2013, tổng số thu ngân sách của Cục Hải quan Bình Phước ước đạt 89,6 tỷ đồng, đạt 62,2% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và tăng 52,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Cục Hải quan Bình Phước, từ đầu năm đến nay, tình hình xuất nhập khẩu tại đơn vị tăng hơn so với cùng kì năm ngoái, đặc biệt là các mặt hàng gỗ, cao lanh, cao su, vải, nguyên liệu, dệt nhuộm. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, ngay từ các tháng đầu năm, các chi cục đã luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục tại đơn vị.

7 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Bình Phước đạt khoảng trên 470 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó mặt hàng cao su xuất khẩu đã có mức tăng rất cao. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã tăng đến 750% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó kim ngạch chịu thuế tăng trên 350%.

Bên cạnh mặt hàng cao su, mặt hàng gỗ cũng tăng cao cả về số lượng và kim ngạch do có thêm một doanh nghiệp mới về làm thủ tục tại đơn vị. Ngoài ra, sự góp mặt của mặt hàng thanh gỗ cao su xuất khẩu đã qua sơ chế cũng đã góp phần tăng sản lượng xuất khẩu mặt hàng gỗ từ đầu năm đến nay.

Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp

Để đạt kết quả khả quan như trên, Cục Hải quan Bình Phước cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: triển khai dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan và Ngân hàng thương mại bằng phương thức điện tử; tích cực tuyên tryền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Ông Võ Tri Tâm, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước cho biết: Với cam kết tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Bình Phước đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục, thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng: “Doanh nghiệp hãy chủ động, Hải quan Bình Phước luôn đồng hành kế bên hỗ trợ doanh nghiệp”.

Cụ thể, trong thời gian qua các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị, hệ thống thông quan điện tử phiên bản 4.0 chưa thực sự hoàn thiện nên vẫn còn phát sinh một số lỗi ở phía đầu doanh nghiệp. Hệ thống tiếp nhận tập trung còn được đặt ở Tổng cục Hải quan nên việc xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian. Ngoài ra, các doanh nghiệp vẫn còn mắc một số vi phạm phổ biến như: Khai hải quan không đúng thời gian quy định, nộp bổ sung chứng từ chậm nộp quá thời hạn quy định, khai sai mã hồ sơ, thuế suất…

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là bộ phận xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chưa nắm vững các chính sách quy định của pháp  luật, quy trình thủ tục hải quan dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Trong quá trình làm thủ tục hải quan vẫn còn một số trường hợp nhân viên khai thuê truyền đạt không đúng yêu cầu của cơ quan Hải quan gây hiểu lầm giữa cơ quan Hải quan và chủ doanh nghiệp…

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Phước đã tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên ưebsite, email, hỗ trợ qua điện thoại; Hỗ trợ trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp bằng phiếu khảo sát theo định kỳ, tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp thường niên để kịp thời nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ…. Việc triển khai các biện pháp nêu trên đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch thu năm 2013.