Hải quan Cửa khẩu Móng Cái phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Xuân Hương

Ngày 21/4/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Hải quan Quảng Ninh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và UBND phường Trần Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật hải quan và vận động người dân tham gia phòng, chống, tố giác hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới

Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Với chủ đề “Chung tay ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới”, Hội nghị tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm bắt được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Hải quan; Luật biên giới quốc gia và các văn bản dưới luật. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Trần Phú.

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ, giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng trên, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, các Ngành; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, để cư dân biên giới thực hiện đúng chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước, Chi Cục đã xây dựng kế hoạch, phương án tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Hải quan và pháp luật khác có liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Vận động người dân, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không tiêu thụ, sử dụng hàng nhập lậu và hàng giả; tích cực tham gia phòng, chống, tố giác hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma tuý qua biên giới với các cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm chính sách của Nhà nước.  

Việc triển khai hiệu quả hoạt động phối hợp của Hải quan với các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối đối với công tác quản lý Nhà nước về biên giới, cũng như việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới.