Hải quan Đà Nẵng: Gắn nội dung thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị

PV.

(Tài chính) Nhận diễn rõ những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác thu ngân sách nhà nước, nên ngay từ những ngày đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, Hải quan Đà Nẵng đã thể hiện sự quyết tâm cao độ, triển khai nhiều giải pháp…

Cán bộ công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng kiểm tra hàng xuất nhập khâỉ. Ảnh: Internet
Cán bộ công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng kiểm tra hàng xuất nhập khâỉ. Ảnh: Internet

Ghi nhận những nỗ lực

Năm 2013 với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, tổng thu ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan Đà Nẵng đạt 2.144,34 tỷ đồng, bằng 97,47% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Dù chưa đạt được chỉ tiêu, nhưng những nỗ lực trong bối cảnh kinh tế khó khăn, những kết quả của Hải quan Đà Nẵng vẫn được ghi nhận là khá tích cực.

Bên cạnh những nỗ lực vượt khó trong công tác thu ngân sách, năm 2013 Hải quan Đà Nẵng cũng tạo dựng được nhiều thành công trong việc cải cách, tạo thuện lợi cho khách hàng. Cục đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy trình thủ tục hải quan tạo thuận lợi hơn nữa công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác đốc thu và các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhằm cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

Theo đó, trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND TP. Đà Nẵng, Cục đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện và đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm. Đặc biệt trong năm 2013, qua số liệu thống kê của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) Hải quan Đà Nẵng tiếp tục được cộng động các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực trong cải cách phát triển, duy trì tốt mối quan hệ, tổ chức đối thoại giữa Hải quan và doanh nghiệp; công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đặc biệt triển khai thủ tục hải quan điện tử, giúp tạo thuận lợi, giảm chi phí, thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp…

Thi đua thực hiện nhiệm vụ

Năm 2014, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với Hải quan Đà Nẵng cũng hết sức nặng nề, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính phát triển hiện đại hoá hải quan theo kế hoạch giai đoạn (2011-2015) của ngành, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; triển khai chạy thử và áp dụng có hiệu quả Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS); phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2014 (2.250 tỷ đồng); tiếp tục thực hiện tốt tuyên ngôn phục vụ khách hàng với phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, hưởng ứng mạnh mẽ phát động thi đua của toàn ngành Hải quan với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”, xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trên, Hải quan Đà Nẵng đã lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào thi đua triển khai đến từng đơn vị, cán bộ công chức của Cục. Cụ thể các nội dung như sau:

Thứ nhất, từng đơn vị, cá nhân thi đua nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ, Ngành, các Nghị quyết của Đảng, HĐND, UBND TP Đà Nẵng và của Đảng bộ Cục để đề ra các giải pháp quản lý, điều hành và triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  hiệu quả kế hoạch cải cách, hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2011-2015 của Ngành và của Cục; tập trung triển khai vận hành tốt Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS; giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong thực hiện quy trình nghiệp vụ, thủ tục hải quan điện tử; tiếp tục thực hiện tốt nội dung “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh XNK, XNC, đầu tư, du lịch và thực hiện tốt năm doanh nghiệp 2014 theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện tốt các mảng công tác nghiệp vụ hải quan như: Kiểm tra thu thuế; Thu thập xử lý thông tin QLRR; Kiểm soát chống buôn lậu, ma túy, GLTM; kiểm tra sau thông quan… tại Cục và tại các Chi cục Hải quan, đề ra các giải pháp công tác cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác của đơn vị và thu nộp ngân sách vượt chỉ tiêu trên giao.

Thứ tư, có những giải pháp thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, nâng cao nhận thức và tính tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý hải quan trên địa bàn.

Thứ năm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ các nội quy, quy định của Ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quyết định, quy định của Chính phủ, của Bộ Ngành, của địa phương; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy chế văn hóa công sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết liệm chống lãng phí trong thi hành công vụ và trong sinh hoạt. Kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch của CBCC trong khi thi hành công vụ.

Thứ sáu, phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý nguồn nhân lực, quan tâm chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác… phù hợp, chuẩn hóa đội ngũ CBCC đảm bảo hiệu quả, xây dựng đội ngũ CBCC hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Thứ bảy, tổ chức phát động các đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của Ngành, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; lồng ghép nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của UBND TP Đà Nẵng, chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng và với phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động, …

Thứ tám, năm 2014, phấn đấu 100% đơn vị, CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tập thể và hơn 95% CBCC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, không có CBCC-NV vi phạm kỷ luật, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Phụ nữ, Hội CCB Cục đạt trong sạch vững mạnh.

Thứ chín, triển khai cho 100% CBCC- NV HĐLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, động viên khuyến khích, tạo điều kiện CBCC phát huy năng lực, sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Duy trì việc đánh giá, bình xét khen thưởng đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính dân chủ, công khai, đoàn kết nội bộ.

Thứ mười, chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quan Việt nam (10/9/1945-10/9/2015), 40 năm thành lập Cục Hải quan TP Đà Nẵng (1975-2015); đẩy mạnh công tác tuyên truyền quá trình xây dựng và phát triển của Ngành nói chung và của Cục nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động phong trào do Khối thi đua Tài chính và địa phương phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Cục lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) và các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành.