Hải quan Đà Nẵng triển khai ngay các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới


Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng đã khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Cục Hải quan Đà Nẵng nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Quang Sơn
Cục Hải quan Đà Nẵng nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Quang Sơn

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng yêu cầu những công chức, viên chức, người lao động của Cục đã đến các địa điểm được đề cập tại Thông báo khẩn số 16 ngày 26/7/2020 của Bộ Y tế, phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà.

Các đơn vị sắp xếp, tạo điều kiện để những công chức, viên chức, người lao động đã đến các địa điểm được đề cập tại Thông báo khẩn số 16 ngày 26/7/2020 của Bộ Y tế sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đồng thời báo cáo danh sách, tình hình sức khỏe và kết quả xét nghiệm về Cục biết để theo dõi, xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện, phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Các cá nhân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp, có trách nhiệm với công tác phòng chống dịch của cộng đồng và xã hội.

Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị tổ chức ngay các biện pháp phòng chống dịch như: rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi vào cơ quan làm việc; đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ quan và khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 1 mét) khi tiếp xúc với người khác… Tạm dừng các công việc chưa cấp thiết như: họp giao ban, hội nghị, hội thảo, thăm thân… trong thời gian từ ngày 27/7 đến ngày 9/8/2020.

Cục Hải quan Đà Nẵng khuyến cáo, nên hạn chế các cuộc tiếp xúc, gặp mặt, giao tiếp không cần thiết trong các mối quan hệ của cá nhân; đặc biệt tuân thủ quy định về mang khẩu trang y tế khi giao tiếp nói chuyện, rửa tay sát khuẩn thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng.

Văn phòng và các chi cục hải quan có trụ sở độc lập (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chi cục Hải quan Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu) tổ chức đo thân nhiệt đối với công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác tại trụ sở đơn vị bằng nhiệt kế hồng ngoại. Thời gian thực hiện từ ngày 27/7/2020 đến khi hết dịch.

Lãnh đạo Cục Hải quan Đà Nẵng yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin qua Hệ thống CloudOffice và các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo thực hiện tốt công việc phát sinh và nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị tổ chức ngay các biện pháp phòng chống dịch như: rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi vào cơ quan làm việc; đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ quan và khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 1 mét) khi tiếp xúc với người khác…Tạm dừng các công việc chưa cấp thiết như: họp giao ban, hội nghị, hội thảo, thăm thân… trong thời gian từ ngày 27/7 đến ngày 9/8/2020.