Ngành Hải quan tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19


Trước diễn biến phức tạp do xuất hiện lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4931/TCHQ-VP hỏa tốc yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngành Hải quan tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: internet
Ngành Hải quan tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: internet

Để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn về phòng chống dịch Covid-19; Chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác quản lý hải quan hiệu quả, thông quan hàng hóa thông suốt và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Đặc biệt, tổ chức cho các cán bộ đã đến, lưu trú tại TP. Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan thực hiện các biện pháp đảm bảo các hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7; chủ trì phối hợp các đơn vị rà soát phương án làm việc từ xa qua Internet.