Hải quan Đồng Nai đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp Logistics

PV.

(Tài chính) Ngày 17/05/2013, Cục Hải quan Đồng Nai đã tổ chức hội nghị “Đối thoại với doanh nghiệp Logistics năm 2013” với sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp logistics làm thủ tục trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai đang trả lời doanh nghiệp tại buổi đối thoại. Nguồn: FinancePlus.vn
Lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai đang trả lời doanh nghiệp tại buổi đối thoại. Nguồn: FinancePlus.vn
Nhiều nội dung quan trọng đã được các phòng, ban trong Cục Hải quan Đồng Nai phổ biến đến các doanh nghiệp như: Hướng dẫn về hải quan điện tử theo phiên bản 4; Hướng dẫn khai báo trên tờ khai hải quan và phụ lục tờ khai hải quan theo công văn số 689/HQĐNa-GSQL ngày 04/04/2013; Hướng dẫn về việc xử lý vướng mắc doanh nghiệp ký và nộp 1 lần nhiều chứng từ trong thực hiện thủ tục hải quan và đăng ký định mức theo công văn số  553/HQĐNa-GSQL ngày 27/3/2013; Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục GSQL đối với doanh nghiệp mới chuyển về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Đồng Nai; Hướng dẫn các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Ngoài ra, Cục Hải quan Đồng Nai còn hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (Thông tư 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính) và Giới thiệu về Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Cũng tại đây, trong phần thư hai của hội nghị, các doanh nghiệp Logistics đã thẳng thắn đối thoại nhiều vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, chủ yếu xoay quanh thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản 4; thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và chính sách thuế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lí thuế..

Các vướng mắc của các doanh nghiệp Logistics đã được lãnh đạo Cục Hải quan, các phòng chức năng giải đáp thỏa đáng trực tiếp tại hội nghị.

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai lưu ý các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục, các doanh nghiệp phải phản ánh chính xác, cụ thể để việc giải quyết được nhanh chóng. Thời gian tới, ông Bình đề nghị các doanh nghiệp logistics cần chú trọng công tác đào tạo cho nhân viên khai thuế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của cơ quan hải quan.

Ban lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã đề nghị các doanh nghiệp Logistics có thể trao đổi các ý kiến vướng mắc tại các Chi cục Hải Quan trên địa bàn nơi doanh nghiệp làm thủ tục để được lãnh đạo các Chi cục xử lý hoặc kiến nghị với cấp trên xử lý. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể gửi câu hỏi đến chuyên mục Tư vấn thủ tục Hải quan trên website của Cục Hải quan Đồng Nai hoặc trực tiếp đến lãnh đạo của Cục Hải quan vào các ngày thứ tư hàng tuần.