Hải quan Hà Nội: Hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập

Hà Huyền

(Taichinh) - Sáng 11/6/2015, tại Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2004 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020. Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, trong 10 năm qua, quá trình xây dựng và phát triển của Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn gắn liến với sự phát triển liên tục, từng bước của cải cách, phát triển, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam.

Hải quan Hà Nội: Hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập - Ảnh 1Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

“Việc tổng kết 10 năm triển khai thực hiện kế hoạch này là nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những việc chưa hoàn thành, những hạn chê, tồn tại, yếu kém, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc để kịp thời khắc phục ngay; đồng thời rà soát lại toàn bộ các mục tiêu cụ thể của kế hoạch, trên cơ sở nắm chắc quan điểm và mục tiêu chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt...”, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Hải quan xác định cải cách, hiện đại hóa là một đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước. Theo đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và đã đạt được kết quả khả quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo ông Văn Bá Tín, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, đến cuối năm 2014, việc làm thủ tục hải quan được thực hiện giám sát bằng các trang thiết bị kỹ thuật, thời gian thông quan được rút ngắn. Đến cuối năm 2014 việc làm thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương pháp điện tử tại tất cả các chi cục Hải quan với tỷ lệ tờ khai chiếm tỷ lệ 99% so với tổng số tờ khai phát sinh; kim ngạch chiếm 99,4% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tổng số DN thực hiện khai báo hải quan trên Hệ thống VNACCS: 8.403 DN đạt 96,3% so với tổng số DN thực hiện thủ tục hải quan trong toàn Cục.

Hải quan Hà Nội: Hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập - Ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Song song với đó, Cục Hải quan Hà Nội hỗ trợ các đơn vị thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Đặc biệt, kế hoạch hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã được triển khai thực hiện cơ bản đã hoàn thành. Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính” và dự án “phối hợp thu giữa cơ quan Hải quan và Ngân hàng thương mại”, đi vào hoạt động đã đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đổi với hệ thống thông tin của các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước đến nay số thu nộp ngân sách bằng phương pháp điện tử chiếm 90% tổng số tờ khai có thuế được mở tại Cục.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động nổi bật trong hoạt động cải cách, phát triển hiện đại hóa thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan của Cục Hải quan TP. Hà Nội đó là triển khai thủ tục hải quan điện tử nhằm dần thay đổi phương thức quản lý hải quan truyền thống sang phương thức quản lý hải quan hiện đại. Nhờ đó, Hải quan Thủ đô đã triển khai thành công thí điểm, chính thức thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Hệ thống VNACCS/VCIS.

Đặc biệt, trong những năm qua, Cục Hải quan TP. Hà Nội không ngừng hiện đại hoá công tác theo dõi, quản lý nộp thuế. Từ khi bắt đầu thực hiện việc theo dõi, khai thác số liệu về thu nộp thuế trên hệ thống KT559, hệ thống đã phân loại được các loại nợ giúp cho công tác theo dõi nợ thuế và đưa ra biện pháp đôn đốc, thu đòi nợ thuế được hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình thủ tục hải quan và trong quản lý hành chính, quản lý nghiệp vụ, quản lý điều hành nhằm nâng cao năng lực quản lý hải quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô. Duy trì, đảm bảo hoạt động các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ: Kế toán thuế tập trung, Hệ thống thông quan điện tử tập trung Ecustoms V5, Hệ thống quản lý thông tin giá tính thuế tập trung, Hệ thống quản lý thông tin Vi phạm pháp luật Hải quan, Thống kê tập trung, Phần mềm quản lý kho ngoại quan...

Ngoài ra, Hải quan Hà Nội đã hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã góp phần kịp thời triển khai hoạt động cho nhà ga T2.

Cũng tại hội nghị, Hải quan Hà Nội đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2004 – 2015.

Đó là, cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan là một quá trình diễn ra trong thời gian dài với nhiều giai đoạn, có nhiều chương trình nội dung rất phong phú, phức tạp, mang tính khoa học cao, gắn kết chặt chẽ với cải cách nền hành chính quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp.

Do vậy, Cục Hải quan các địa phương phải thường xuyên bám sát kế hoạch chiến lược tổng thể của ngành Hải quan, tranh thủ và phát huy sức mạnh tổng hợp của sự phối hợp trong ngoài ngành để từng bước triển khai đạt được kết quả, tiến bộ theo lộ trình đã xác định. Từ đó, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn và hàng năm, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch một cách khoa học, có hiệu quả…

Tại Hội nghị, Cục Hải quan Hà Nội đã đưa ra mục tiêu định hướng công tác cải cách, phát triển hiện đại hóa giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Hải quan Hà Nội phấn đấu xây dựng Cục trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong cải cách phát triển, hiện đại hóa của Ngành, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan minh bạch, đơn giản, hài hòa trên nền tảng ứng rộng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ.

Đồng thời, Hải quan Thủ đô xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu quả góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, đảm bảo an ninh chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, với phương châm hoạt động “Đổi mới –Đoàn kết -Trí tuệ - Công tâm - Hiệu quả”.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020 mà Cục Hải quan Thủ đô đưa ra tại Hội nghị này là xây dựng lực lượng Hải quan có trình độ chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, liêm chính, thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường, công nghệ và yêu cầu hội nhập.

Như vậy, sau 10 năm thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan có thể thấy, Hải quan Hà Nội đã gặt hái được những thành tựu nổi bật. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan chuyển từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử. Quan trọng là, Hải quan Thủ đô tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về hải quan theo hướng thống nhất về hồ sơ hải quan. Điều này đang đặt ra kỳ vọng là không chỉ hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành Hải quan Thủ đô, mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN, góp phần để DN tiến nhanh hơn trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế./.