Hải quan Hà Nội tập huấn quy định về thu nộp thuế mới

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Sáng 2/10/2014, Cục Hải quan TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam và Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho đại diện các chi cục hải quan, cùng đại diện một số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Hải quan Hà Nội phổ biến, tập huấn Thông tư 83/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC cho cán bộ công chức hải quan và DN. Nguồn: baohaiquan.vn
Hải quan Hà Nội phổ biến, tập huấn Thông tư 83/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC cho cán bộ công chức hải quan và DN. Nguồn: baohaiquan.vn
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Phương Trung cho biết, Thông tư 83/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC ra đời nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thời gian qua, cũng như đảm bảo hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất.

Việc ban hành Thông tư 83/2014/TT-BTC là cần thiết do Danh mục hàng hóa nhập khẩu hiện hành khác so với danh mục Biểu thuế GTGT 2008; Luật thuế GTGT và văn bản dưới Luật có nộii dung thay đổi so với trước, chi tiết hơn các quy định về đối tượng không chịu thuế, đối tượng áp dụng mức 5% và 10%, nội dung không phải kê khai, tính thuế GTGT.

Việc ra đời Thông tư 126/2014/TT-BTC cũng đặt trong bối cảnh, do yêu cầu thông quan tự động của Hệ thống VNACCS/VCIS; các tồn tại của việc thanh khoản nợ cho DN; do yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN trong thu nộp thuế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu giới thiệu chi tiết về những quy định mới tại Thông tư 83/2014/TT-BTC; trong đó, nhấn mạnh tới những điểm khác so với Thông tư 131/2008/TT-BTC trước đây. Ví dụ như, phần Biểu thuế GTGT chuyển từ mã hàng 10 chữ số sang 8 chữ số; danh mục Biểu thuế GTGT mới có 29 nhóm có mặt hàng bị chuyển nhóm…

Nội dung chi tiết của Thông tư 126/2014/TT-BTC đã được đại diện Phòng Thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Hà Nội giới thiệu đến các đai biểu.

Ngoài ra, để giúp DN thực hiện đúng những quy định tại Thông tư mới, Hải quan Hà Nội lưu ý các DN cần chú ý đến việc lập bảng kê giấy nộp tiền chính xác. Trường hợp trên Hệ thống của Hải quan chưa có thông tin nộp thuế, DN xuất trình bản sao giấy nộp tiền có xác nhận của DN để được thông quan hàng hóa.

Cơ quan Hải quan không khuyến khích DN nộp thuế trước khi Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và hàng hóa. DN nộp thuế bằng hình thức internet banking phải có cam kết về việc không hủy ngang và thông tin là chính xác.