Hải quan Hà Nội: Triển khai họp giao ban trực tuyến giai đoạn II

Theo hanoicustom.gov.vn

(Tài chính) Trong tháng 10/2014, Cục Hải quan Hà Nội đang tiếp tục triển khai hệ thống thông tin họp giao ban trực tuyến giai đoạn II.

Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống họp giao ban trực tuyến giai đoạn II. Nguồn: hanoicustoms.gov.vn
Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống họp giao ban trực tuyến giai đoạn II. Nguồn: hanoicustoms.gov.vn
Cục Hải quan Hà Nội thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố là: TP. Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái, với 12 Chi cục Hải quan hoạt động trên các địa điểm cách xa trụ sở Cục. Vì vậy, nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các Chi cục, đồng thời, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi theo chủ trương cải cách, hiện đại hóa của UBND TP. Hà Nội và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đề xuất và xây dựng kế hoạch để đầu tư, lắp đặt hệ thống thông tin họp trực tuyến hàng tuần giữa lãnh đạo Cục, các phòng ban tham mưu của Cục các Chi cục Hải quan.

Trong giai đoạn I, từ tháng 3/2013, Cục Hải quan Hà Nội đã lắp đặt hệ thống thông tin trực tuyến và tổ chức họp giao ban với 3 Chi cục Hải quan gồm: Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc.

Họp giao ban trực tuyến được thực hiện định kỳ hàng tuần. Trong cuộc họp giao ban, Chi cục nêu các vấn đề, nội dung vướng mắc cần xin ý kiến và đề xuất. Các phòng ban tham mưu thuộc Cục có trách nhiệm hướng dẫn, trao đổi với Chi cục để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong phạm vi, thẩm quyền của mình một cách kịp thời, bám sát vào nội dung công việc của từng Chi cục. Lãnh đạo Cục phụ trách Chi cục là người chủ trì và kết luận giao ban.  

Qua quá trình thực hiện giao ban trực tuyến giai đoạn I đã đạt được một số kết quả như: lãnh đạo Cục phụ trách kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo ngay các nội dung công việc cần thiết; tăng cường sự thông tin, phối hợp giữa các phòng ban tham mưu và Chi cục, giải quyết nhanh vướng mắc phát sinh tại Chi cục. Từ hơn 1,5 năm qua, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức được hơn 200 cuộc họp giao ban trực tuyến, giải quyết ngay hàng trăm vướng mắc phát sinh tại Chi cục.

 Nhằm phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn I, từ tháng 10/2014, Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục triển khai  hệ thống họp trực tuyến giai đoạn II tại các Chi cục Hải quan: Hà Tây, Bắc Hà Nội và Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long. Theo kế hoạch, giai đoạn III sẽ được triển khai tại các Chi cục Hải quan còn lại vào năm 2015./.