Hải quan Hải Phòng cần chủ động để sẵn sàng thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh

Theo Thái Bình/haiquanonline.com.vn

Đây là một trong những chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tại buổi làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng về thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh, sáng 24/11.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.Bình.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.Bình.

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành; thủ trưởng một số đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh. Bởi đây là xu thế đã và đang được hải quan các nước phát triển thực hiện, đồng thời phù hợp với chủ trương chuyển đổi số ở Việt Nam, cũng như tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam.

Việc khẩn trương hoàn thiện, đưa vào hoạt động Hệ thống Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh sẽ góp phần quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

Với tầm quan trọng đó, ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”. Điều này có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới phục vụ mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định 97, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung đã được Bộ phê duyệt.

Đến nay, với nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức, Tổng cục Hải quan đang đảm bảo triển khai các nội dung công việc liên quan theo lộ trình.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đặc biệt lưu ý, để thực hiện thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh, một trong những vấn đề quan trọng là sự nhận thức, hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, nhất là các chi cục trưởng.

Tổng cục trưởng giao các vụ, cục chức năng khối cơ quan Tổng cục Hải quan khẩn trương chuyển những tài liệu mới nhất cho Hải quan Hải Phòng tập trung nghiên cứu, để Cục chủ động, sẵn sàng là một trong những đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành thực hiện thí điểm Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng đề nghị lãnh đạo các chi cục, các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Hải Phòng và các cục, vụ khối cơ quan Tổng cục Hải quan đi sâu thảo luận, trao đổi thẳng thắn để đưa ra những ý kiến thực chất, góp phần lựa chọn những giải pháp tối ưu nhất để thực hiện thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Chủ động nghiên cứu toàn diện

Báo cáo với Tổng cục trưởng và đoàn công tác, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt chủ trương, định hướng của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về xây dựng Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động. Đồng thời chủ động nghiên cứu và tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với các cơ quan chuyên môn khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

“Ngoài 12 bài toán nghiệp vụ được giao chủ trì thực hiện, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động nghiên cứu toàn bộ 115 bài toán nghiệp vụ thuộc 9 lĩnh vực trong tài liệu của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở nghiên cứu, Cục Hải quan Hải Phòng đã gửi tham gia ý kiến đóng góp với hơn 100 trang tài liệu”, Cục trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo.

Về nhiệm vụ được Tổng cục trưởng giao sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành thực hiện thí điểm, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng bày tỏ quyết tâm sẽ tập trung nguồn lực và sẵn sàng triển khai thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.