Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

Tập trung nguồn lực để sẵn sàng triển khai hải quan số và hải quan thông minh

Hà Anh (T/h)

Ngày 24/11/2021, Đoàn công tác của Tổng cục Hải quan do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với Cục Hải quan TP. Hải Phòng về thực hiện Hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hải Phòng về thực hiện Hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hải Phòng về thực hiện Hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh.

Báo cáo với đoàn công tác, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức quán triệt chủ trương, định hướng của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về xây dựng hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động. Đồng thời, chủ động nghiên cứu và tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với các cơ quan chuyên môn cơ quan Tổng cục Hải quan.

Đến nay, ngoài 12 bài toán nghiệp vụ được giao chủ trì thực hiện, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã chủ động nghiên cứu toàn bộ 115 bài toán nghiệp vụ thuộc 9 lĩnh vực trong tài liệu của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở nghiên cứu, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã gửi tham gia ý kiến đóng góp với hơn 100 trang tài liệu.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, là đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành được giao triển khai thí điểm hải quan số, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực và sẵn sàng triển khai Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của thực hiện Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh. Bởi đây là xu thế đã và đang được hải quan các nước phát triển thực hiện, đồng thời phù hợp với chủ trương chuyển đổi số ở Việt Nam, cũng như tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam.

Việc khẩn trương hoàn thiện, đưa vào hoạt động Hệ thống Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh sẽ góp phần quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

Để thực hiện thành công hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn lưu ý, các vụ, cục chức năng khối cơ quan Tổng cục Hải quan khẩn trương chuyển những tài liệu mới nhất cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng để đơn vị tập trung nghiên cứu, sẵn sàng thực hiện thí điểm Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.