Hải quan Hải phòng thu ngân sách hơn 4.700 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017 có sự tăng trưởng khá.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.

Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, hết ngày 14/2, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 4.715 tỷ đồng, đạt suýt soát 8% chỉ tiêu cả năm 2017 (chỉ tiêu 59.000 tỷ đồng).

Với kết quả trên, Hải quan Hải Phòng đóng góp 17,6% vào tổng thu của ngành Hải quan trong cùng thời điểm và là đơn vị đứng thứ hai toàn Ngành sau Cục Hải quan TP.HCM

Theo đánh giá của UBND TP.Hải Phòng, kết quả thu của Hải quan Hải Phòng góp phần quan trọng giúp thành phố thu ngân sách hơn 5.951 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2016.

Đáng chú ý, số thu của Cục Hải quan Hải Phòng cao gấp gần 2,2 lần số thu nội địa và mức tăng trưởng cũng cao hơn so với mức 5,4% từ thu nội địa.

Năm 2016, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 47.775 tỷ đồng, đạt 98,32% chỉ tiêu dự toán và tăng 4,8% so với số thực thu của năm 2015.