Hải quan Quảng Ninh: Khai trương điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân

PV.

Ngày 11/01/2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Cái Lân với sự tham gia của 5 lực lượng chức năng là Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trạm kiểm dịch Thực vật Hạ Long, Công ty CP chứng nhận và giám định Vinacent, trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert tại Hải Phòng và Chi nhánh Vinacontrol Quảng Ninh.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Quảng, tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân, trong năm 2015, số lượng tờ khai hàng hóa XNK thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là 2.253 tờ khai, với tổng kim ngạch 1.517 triệu USD, chiếm 19,07% tổng số tờ khai và 58,86% tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua cảng Cái Lân (số lượng 4.258.514 tấn hàng hóa và 8.743 chiếc ô tô, xe máy chuyên dụng các loại).

Vì vậy, theo Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Trìu, việc khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân là bước đi thiết thực, cụ thể trong thực hiện Luật Hải quan 2014; Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Đây cũng là sự cần thiết trong gia đoạn hiện nay để hỗ trợ DN một cách thiết thực nhất, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả nhất.

Có thể thấy, việc triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Cái Lân sẽ giúp cơ quan Hải quan kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ đối với các trường hợp tờ khai DN không đạt chất lượng, tờ khai chưa xuất trình hàng hóa để kiểm tra, tờ khai lô hàng có địa điểm bảo quản không đúng với địa điểm đăng ký với cơ quan hải quan, ngăn chặn kịp thời những lô hàng không đạt chất lượng.

Sự phối hợp trong công tác quản lý thông qua đầu mối các đơn vị, có quan kiểm tra chuyên ngành sẽ nắm được tình hình chấp hành pháp luật của DN về kiểm tra chuyên ngành; đặc biệt giúp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chủ động trong việc lấy mẫu và thông báo kết quả kiểm tra.

Đối với DN cũng sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh, không phải đi lại nhiều lần; thời gian thông quan nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN trong hoạt động XNK.

Với việc ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành sẽ góp phần tăng cường quy trình quản lý theo một quy trình phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong cải cách thủ tục hành chính. Điều này sẽ góp phần rất lớn vào việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, sau Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, trong tháng 1 này, Cục Hải quan Quảng ninh sẽ tiếp tục khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khi vực cửa khẩu Móng Cái. Quảng Ninh là đơn vị duy nhất trong 7 đơn vị triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành có 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành.