Hải quan Thanh Hóa: Vào chặng "nước rút"

PV.

(Tài chính) Tính đến giữa tháng 9/2014, kết quả thu ngân sách nhà nước của Hải quan Thanh Hóa ước đạt trên 1.057,595 tỷ đồng, bằng 72,44% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2014 (1.460 tỷ đồng), bằng 74,32% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 111,9% so với cùng kỳ 2013. Với kết quả trên, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch giao, hiện Hải quan Thanh Hóa đang quyết liệt vào cuộc cho chặng nước rút…

Bước vào chặng "nước rút" cuối năm, Hải quan Thanh Hóa đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách.
Bước vào chặng "nước rút" cuối năm, Hải quan Thanh Hóa đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách.

Một số kết quả khả quan

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Thanh Hóa ước đạt trên 3,851 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 1,982 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 1,869 tỷ USD, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2013. Theo báo cáo của Cục Hải quan Thanh Hóa, trong kỳ (tính từ ngày 16/8 đến ngày 15/9), kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Thanh Hóa ước đạt gần 1,520 tỷ USD. Chỉ tính riêng từ ngày 16/8 đến ngày 15/9, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Thanh Hóa ước đạt gần 1,520 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất, nhập khẩu có giá trị kim ngạch cao gồm: Sản phẩm dệt may, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực phẩm đông lạnh, nông sản, sắt thép, tấm lợp Prôximăng, ống nhựa, sản phẩm đá xây dựng, gỗ làm nguyên liệu, nguyên phụ liệu dệt may, máy móc thiết bị nhập đầu tư, nguyên liệu chế biến sữa, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, linh kiện ôtô, linh kiện phụ tùng xe gắn máy, nguyên liệu sản xuất bao bì, thạch cao...

Tính riêng trong kỳ, Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục cho 689 doanh nghiệp với 32.446 bộ tờ khai Hải quan. Lũy kế từ đầu năm 2014 đến nay, Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục cho 80.226 bộ tờ khai, băng 137% so với năm 2013.

Từ đầu năm 2014 đến nay, ngành Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt trên 1.057,595 tỷ đồng, bằng 72,44% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2014 (1.460 tỷ đồng), bằng 74,32% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 111,9% so với cùng kỳ 2013. Tính riêng trong kỳ (từ 16/8 đến 15/9), thu NSNN của Hải quan Thanh Hóa ước thực hiện đạt 465,123 tỷ đồng.

Cũng trong tháng, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan đối với 33 doanh nghiệp. Tổng số tiền đã truy thu được từ các Quyết định ấn định thuế và phạt 5,01 tỷ đồng, đạt 71,6% so với chỉ tiêu được giao năm 2014.

Phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, Hải quan Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách, tài chính năm 2014 được giao như: Tiếp tục hướng dẫn, xử lý những vướng mắc cho doanh nghiệp khi triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống thông quan VNACCS/VCIS. Thực hiện kiểm tra công tác lý nợ thuế phân loạ, đôn đốc nợ đọng thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thu hồi nợ thuế. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật nhất là vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới; Quản lý chặt chẽ hàng xuất khẩu qua biên giới, không để doanh nghiệp lợi dụng trong hoàn thuế GTGT; Các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, khoáng sản… để tập trung đấu tranh. Triển khai thực hiện kiểm soát thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS nhằm phát hiện, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất. Tăng cường hiệu quả công tác QLRR đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin. Xử lý các vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thông quan hàng hóa đối với công tác QLRR.

Thi đua chặng nước rút  

“Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014”  là khẩu hiệu thi đua nước rút mà Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá  vừa phát động đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam, ngành Tài chính và trọng tâm là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014 của Cục với các nội dung:

Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ, ngành có liên quan đến công tác Thi đua - khen thưởng; Tiếp tục  đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác hiện đại hóa hải quan; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động. Triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống thông quan VNACCS/VCIS; Chỉ thị 9296/CT-TCHQ ngày 25/7/2014 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thi hành Luật Hải quan 2014 và các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến công tác hải quan; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch thu NSNN năm 2014; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2014.

Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, trong đó, tập trung xử lý đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng, không để nợ thuế mới phát sinh; Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác đấu tranh phòng chống ma túy qua biên giới; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định của pháp luật và của ngành về phòng, chống tham nhũng; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng...; tăng cường liêm chính hải quan và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 04/CT- BTC ngày 20/12/2011của Bộ Tài chính; Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo Chỉ thị số 815/CT-TCHQ ngày 25/02/2011 và Chỉ thị 4632/CT-TCHQ ngày 26/4/2014 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức hải quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thông quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS; Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác…thực hiện nghiêm túc công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 19/02/2014 của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi ngân sách; Triển khai thực hiệnThông báo số 1751/TB-HQTH ngày 07/10/2014 về  Kết luận của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá tại Hội nghị giao ban công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV- năm 2014; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; quán triệt triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Qua đó phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục phối hợp với chi ủy, chi bộ và các đoàn thể quần chúng để phổ biến, quán triệt nội dung phát động thi đua này đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị để chủ động tổ chức các hoạt động thi đua phù hợp với tình hình thực tế, với mục tiêu là đẩy nhanh việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014;  triển khai thực hiện tốt công tác bình xét thi đua, khen thưởng kết hợp đợt phát động này và cả năm 2014 phải đảm bảo tính  dân chủ, khách quan, đúng tiêu chuẩn, đúng thời gian quy định. Xây dựng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua ở đơn vị, là tấm gương tiêu biểu để các đơn vị và cá nhân khác noi theo.