Hải quan TP. Hà Nội chuẩn bị các điều kiện triển khai mô hình hải quan thông minh

Linh Trang

Ngày 4/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hà Nội về xây dựng mô hình hải quan thông minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hà Nội về mô hình hải quan thông minh.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hà Nội về mô hình hải quan thông minh.

Tại buổi làm việc, ông Dương Phú Đông - Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, hải quan thông minh là mô hình có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả.

Hải quan thông minh là mô hình có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế. Đây cũng là mô hình hải quan dựa trên hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thông minh, gắn với mô hình nghiệp vụ và mô hình tổ chức phù hợp.

Nhằm đảm bảo việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải phù hợp với chuẩn mực quốc tế, mô hình nghiệp vụ các cấp Tổng cục, cục hải quan vùng/tỉnh, thành phố, chi cục đã thực hiện tác nghiệp trên một hệ thống công nghệ thông tin tập trung, thông minh ở các cấp độ khác nhau.

Qua nghiên cứu mô hình hải quan thông minh gắn với thực tiễn, Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng thống nhất định hướng mô hình tổ chức nghiệp vụ thông minh; Đảm bảo thực hiện tập trung, thống nhất công tác quản lý nhà nước về hải quan; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại; thông minh, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Định hướng triển khai xây dựng mô hình hải quan thông minh trong thời gian tới, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp tục chủ động tham gia xây dựng thể chế, đề xuất quy trình thủ tục có liên quan đến mô hình hải quan thông minh; xây dựng, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy để triển khai hải quan thông minh, hải quan số; xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn, để tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan trong việc triển khai mô hình hải quan thông minh. Ngoài ra, Cục Hải quan TP. Hà Nội chuẩn bị các điều kiện triển khai mô hình hải quan thông minh theo đúng kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Ghi nhận và đánh giá cao Cục Hải quan TP. Hà Nội đã nhận thức, phân tích thực tiễn và tiếp cận mô hình hải quan thông minh mà Tổng cục Hải quan đưa ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn lưu ý, việc triển khai thực hiện mô hình hải quan thông minh là chủ trương lớn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, các đơn vị tham gia nghiên cứu, triển khai nghiêm túc.

Người đứng đầu ngành Hải quan yêu cầu, sau cuộc họp này các cục, vụ của Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để xây dựng mô hình tổ chức nghiệp vụ, mối quan hệ, mô tả việc làm theo hải quan số, hải quan thông minh của từng công chức, cho đến đội, chi cục, phòng, lãnh đạo cục và kết nối liên thông với Tổng cục Hải quan.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị của Tổng cục Hải quan đã trao đổi và cho ý kiến về các vấn đề như: Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được khai tờ khai giấy khi thực hiện hải quan thông minh; hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập được chuyển khẩu về ICD Mỹ Đình, ICD Long Biên…