Hải quan TP. Hà Nội niêm yết công khai 131 thủ tục hành chính

Hà Anh

6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã niêm yết công khai đầy đủ 131 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục hành chính cấp Cục là 24 thủ tục; thủ tục hành chính cấp Chi cục là 107 thủ tục.

6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã niêm yết công khai đầy đù 131 thủ tục hành chính. Ảnh: Văn Trường
6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã niêm yết công khai đầy đù 131 thủ tục hành chính. Ảnh: Văn Trường

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, tổng số thủ tục hành chính đơn vị giải quyết tại bộ phận một cửa là 201 hồ sơ. Trong đó, 77 hồ sơ cấp phép nhập khẩu ô tô, xe máy phi mậu dịch; 18 hồ sơ quà biếu quà tặng; 38 hồ sơ chuyển nhượng đối với ô tô, xe máy tạm nhập miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng; 68 hồ sơ đề nghị xác nhận nợ hàng định lượng.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, 6 tháng đầu năm, Hải quan TP. Hà Nội đã đảm bảo kỹ thuật mạng công nghệ thông tin, đường truyền WAN, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hải quan điện tử, hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh, hệ thống giao ban trực tuyến.

Cùng với đó, đơn vị triển khai thí điểm hệ thống một cửa hàng không; thí điểm tiếp nhận thông tin hàng hóa từ 30 hãng hàng không; tổ chứ đào tạo sử dụng hệ thống một cửa đường hàng không cho 80 cán bộ công chức.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng trực thuộc cũng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn Cục từ ngày 1/4/2017, đã thực hiện 119/168 (72%) dịch vụ, đã tiếp nhận 1.772 hồ sơ.

Trong công tác quản lý rủi ro, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã triển khai kế hoạch thu thập và xử lý thông tin rủi ro năm 2017; Phê duyệt bổ sung và cập nhật 766 hồ sơ doanh nghiệp; Xác lập 320 hồ sơ rủi ro; Xây dựng 298 tiêu chí phân tích trên hệ thống  Riskman và VCIS.

Về tình hình phân luồng, chuyển luồng, 6 tháng qua, Cục Hải quan Hà Nội đã kiểm tra thực tế hàng hóa cũng như tỷ lệ chuyển luồng luôn thấp hơn và đảm bảo theo đúng mục tiêu do Tổng cục Hải quan đề ra. Kết quả là tỷ lệ phân luồng Xanh là 48,8%, vàng: 46,5%, đỏ: 4,7%, chuyển luồng: 0,15%.