Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt trên 41% dự toán

PV.

Nhờ giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nên số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hà Nội đạt khá, tính đến hết ngày 31/5/2017 đạt hơn 8.500 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán và 40,91% chỉ tiêu phấn đấu.

Cục Hải quan TP. Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu trên địa bàn để tăng thu NSNN.
Cục Hải quan TP. Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu trên địa bàn để tăng thu NSNN.

Năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội được giao thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 20.650 tỷ đồng; chỉ tiêu phấn đấu là 20.800 tỷ đồng. Kết quả, tính đến ngày 31/5/2017, số thu NSNN của đơn vị đạt hơn 8.500 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán và bằng 40,91% chỉ tiêu phấn đấu.

Ông Trần Đại Thắng, Trưởng phòng thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, để đạt được kết quả trên, Hải quan Hà Nội đã tích cực triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu trên địa bàn thông qua việc tiếp xúc tháo gỡ khó khăn cho DN; triển khai kế hoạch thu hút thêm 100 DN có số thu lớn nhưng chưa làm thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan trực thuộc. 

Thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với DN, tính đến hết tháng 5/2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thu hút thêm được 60 DN làm tờ khai thủ tục hải quan, đạt 60% kế hoạch đề ra. Đồng thời, đơn vị cũng có kế hoạch chăm sóc 123 DN truyền thống có đóng góp vào NSNN trong lĩnh vực hải quan chiếm tỷ lệ 60%.

Cùng với đó, Cục Hải quan tiếp tục triển khai giải pháp chống thất thu, đặc biệt chống thất thu qua lĩnh vực giá. Công tác quản lý về lĩnh vực giá tạo tính chủ động cho các chi cục, đồng thời giúp các chi cục thực hiện hoạt động hải quan một cách thuận lợi hơn, sâu sát hơn và giảm bớt thủ tục hành chính từ các chi cục lên Cục.

Liên quan đến công tác thu hồi và xử lý nợ thuế, tính đến ngày 23/5/2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 10,4 tỷ đồng, bằng 34% chỉ tiêu được giao (30,6 tỷ đồng).

Cũng theo ông Trần Đại Thắng, để xử lý được số nợ thuế này cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan như công an, thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố thì công tác thu hồi và xử lý nợ thuế mới đạt hiệu quả.