Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách vượt 25,3% dự toán

Minh Hà

Hết năm 2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách nhà nước đạt 34.364 tỷ đồng, vượt 25,3% dự toán được giao (27.420 tỷ đồng).

Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại hải quan - Doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại hải quan - Doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, trong năm qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước thông qua tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp trên địa bàn và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội yêu cầu các phòng, ban và các Chi cục Hải quan trực thuộc chủ động tiếp xúc với doanh nghiệp, nắm bắt các vướng mắc phát sinh; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu lớn trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với các giải pháp trên, Hải quan TP. Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp trên địa bàn...

Các giải pháp thiết thực trên đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước. Kết quả là năm 2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 34.364 tỷ đồng, vượt 25,3% dự toán được giao (27.420 tỷ đồng).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục qua Hải quan TP. Hà Nội đạt 60,69 tỷ USD (bằng 122,4% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, xuất khẩu là 29,61 tỷ USD, nhập khẩu là 31,08 tỷ USD.