Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông quan trên 100 tỷ USD hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo Lê Thu/haiquanonline.com.vn

Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục thông quan trong gần 10 tháng năm 2021 đạt trên 102 tỷ USD.

Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ. Ảnh: T.H
Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, mặc dù hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh trong quý 3/2021 giảm sâu so với cùng kỳ do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng tính chung trong 10 tháng qua, trị giá hàng hóa XNK vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 13/10/2021, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã làm thủ tục thông quan cho trên 2,4 triệu tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa, với tổng trị giá hàng hóa trên 102 tỷ USD, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá hàng xuất khẩu đạt 44,1 tỷ USD, giảm 0,88 % và tổng trị giá nhập khẩu đạt 58,7 tỷ USD, tăng 8,9 % so với cùng kỳ.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua nhập siêu khoảng trên 14,6 tỷ USD.