Hải quan Việt Nam tiếp nhận thiết bị phát hiện hàng cấm do Hoa Kỳ tài trợ

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Ngày 05/02/2015, Tổng cục Hải quan tiếp nhận 5 bộ thiết bị phát hiện hàng cấm CT-30 do Hoa Kỳ tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS).

Bà Julia Klaus, Cố vấn khu vực EXBS trao thiết bị phát hiện hàng cấm cho Hải quan Việt Nam. Nguồn: internet
Bà Julia Klaus, Cố vấn khu vực EXBS trao thiết bị phát hiện hàng cấm cho Hải quan Việt Nam. Nguồn: internet

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong Chương trình EXBS, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan làm đầu mối chủ trì triển khai các hoạt động hợp tác với sự phối hợp của bộ, ngành liên quan.

Các hoạt động hỗ trợ bao gồm các khóa đào tạo, hội thảo và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức và năng lực kiểm soát cho các cơ quan chính sách và thực thi của Việt Nam về vấn đề kiểm soát xuất khẩu.

Phía Hoa Kỳ đã hỗ trợ Hải quan Việt Nam về kỹ thuật, trang cấp nhiều hạng mục máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát như: Máy soi hành lý cố định và máy soi di động, máy phát hiện phóng xạ cá nhân, máy phát hiện hàng cấm, bộ dụng cụ kiểm tra cơ bản… Những thiết bị này đã góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trước đó, năm 2010, Hải quan Việt Nam cũng đã tiếp nhận 3 bộ thiết bị này với trị giá ước tính 16.000 USD/bộ.

Tại lễ tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ về xây dựng năng lực dưới hình thức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo và trang thiết bị kỹ thuật.