Hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%, không thực hiện tham vấn giá

Việt Dũng

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiệp vụ quản lý trị giá hải quan. Theo đó, đối với hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%, không thực hiện tham vấn giá.

Không tiến hành tham vấn trị giá hải quan khi thuế nhập khẩu 0%. Nguồn: Internet
Không tiến hành tham vấn trị giá hải quan khi thuế nhập khẩu 0%. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, thực tế quản lý hải quan hiện nay cho thấy, trong số những tờ khai hải quan được Hệ thống chỉ dẫn kiểm tra trị giá vẫn còn trường hợp hàng hóa có thuế suất nhập khẩu 0% hoặc không có thuế, dẫn đến số lượng tờ khai hải quan phải tham vấn nhiều, không có hiệu quả, gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, công chức hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ kết quả phân luồng và chỉ dẫn rủi ro của Hệ thống VNACCS/VCIS để xác định các tờ khai hải quan cần phải kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan.

Nhằm giải quyết tình trạng trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố về quá trình thực hiện quản lý trị giá hải quan.

Cụ thể, đối với trường hợp tờ khai hải quan được Hệ thống chỉ dẫn kiểm tra do có rủi ro về trị giá hải quan nhưng hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% hoặc không có thuế mà công chức Hải quan phát hiện có nghi vấn về trị giá hải quan khai báo thì vẫn tiến hành kiểm tra thông tin khai hải quan, đánh dấu nghi vấn nhưng không tổ chức tham vấn trị giá.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải tăng cường theo dõi, đánh giá rủi ro để kiểm tra sau thông quan tại cơ quan Hải quan với những trường hợp này.