Tổng cục Hải quan triển khai thanh toán không dùng tiền mặt


Tổng cục Hải quan đã có văn bản thông báo, kể từ ngày 1/4/2019, các cơ quan Hải quan địa phương hướng dẫn doanh nghiệp (DN) thực hiện nộp các khoản (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) vào ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước (KBNN). 

Việc TTKDTM giúp cơ quan quản lý tiết kiệm được nhân lực, đơn giản quy trình thu nộp thuế.
Việc TTKDTM giúp cơ quan quản lý tiết kiệm được nhân lực, đơn giản quy trình thu nộp thuế.

Theo đánh giá của các DN, hình thức thanh toán này sẽ góp phần để hoạt động thương mại được minh bạch; đồng thời đơn giản thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các DN. Điều này phù hợp với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) của Chính phủ; đồng thời tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và cơ quan hải quan, minh bạch trong giao dịch và giám sát, quản lý. 

Cũng theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, thời gian qua, ngành Hải quan đã quyết liệt thực hiện việc TTKDTM thông qua hình thức thu nộp thuế, phí và lệ phí hải quan điện tử qua tổ chức tín dụng. Việc TTKDTM đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều trong việc nộp tiền của người nộp thuế. 

Đến nay trong tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước, tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, qua KBNN  tương đối cao, khoảng 92%. Không chỉ thế, hình thức thu thuế mới này sẽ giúp các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan phát triển và nâng cao dịch vụ thanh toán cho khách hàng, thu hút thêm khách hàng tiềm năng, hạn chế sai sót thông tin cần phải tra soát của các chứng từ nộp tiền.

Theo ông Nguyễn Bắc Hải - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh cho hay, ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã yêu cầu các chi cục hải quan quán triệt đến từng cán bộ, công chức và thông báo đến các DN làm thủ tục tại đơn vị; đồng thời niêm yết công khai tại các nơi đó để hướng dẫn DN thực hiện. 

Việc TTKDTM giúp cơ quan quản lý tiết kiệm được nhân lực, đơn giản quy trình thu nộp thuế, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, trừ nợ chính xác, kịp thời các khoản nợ thuế ngay sau khi DN nộp thuế… Đây cũng là cơ hội để giảm tiếp xúc trực tiếp giữa DN và cán bộ hải quan.

Hiện nay cơ quan hải quan đã có phần mềm kê khai và nộp thuế điện tử, phần mềm này vẫn còn phức tạp với các DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa để phần mềm đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng nhất giúp DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ có thể áp dụng trong kê khai, tính toán nộp thuế, lệ phí cho cơ quan hải quan. 

Theo một số chủ DN kinh doanh có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cho rằng, chủ trương không nộp tiền mặt sẽ giúp DN quản lý, giám sát hoạt động tài chính tốt hơn, sâu sát hơn. Quá trình thực hiện thủ tục XNK nhanh gọn, thống nhất, giảm bớt thời gian đi lại thực hiện các thủ tục mang tính hành chính

Bên cạnh đó, cần có chế tài thưởng phạt nghiêm minh đối với DN. Nếu DN thực hiện tốt chính sách chế độ TTKDTM thì cần được khen thưởng và có cơ chế xử phạt đối với những DN cố tình chây ỳ, không thực hiện hình thức TTKDTM. Đây cũng là cơ chế và động lực để bắt buộc DN phải nghiêm túc thực hiện TTKDTM.